fbpx
26 października poznamy zwycięzców rankingu Water City INDEX 2021
13 października 2021
Przyspiesz z chmurą. Dołącz do roadshow
19 października 2021

13 października, czyli w Dniu Prostego Języka resort funduszy i polityki regionalnej przypomina, że prosty język staje się powoli standardem w komunikacji.

Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował także list do samorządowców. Poprosił w nim, by w komunikacji z obywatelami pisać jasno, zrozumiale i poprawnie. I to nie tylko w tematach dotyczących Funduszy Europejskich.

– Prosty język na pierwszym miejscu stawia odbiorcę i jego potrzeby. My chcemy pisać prosto o trudnych sprawach. Nie lada wyzwanie stanowią tu Fundusze Europejskie. Aplikowanie, wdrażanie, innowacje – to trudne słowa, które nie każdy zrozumie a przecież można pisać łatwiej – mówi Waldemar Buda.

List_prosty_język

Jesteśmy u progu nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Czas przygotowań do inwestowania Funduszy Europejskich na najbliższe siedem lat jest również okazją do upraszczania komunikacji w tym obszarze. Dlatego resort apeluje, aby skończyć z rozbudowanymi i skomplikowanymi regulaminami, ogłoszeniami i tekstami. Tworzone treści powinny być proste i zrozumiałe dla każdego.

Dlaczego pisanie prostą polszczyzną jest ważne? Po pierwsze chodzi o efekt promocyjny – odbiorcy znacznie łatwiej zapamiętują chwytliwe, krótkie tytuły projektów. Po drugie jesteśmy zobowiązani do upraszczania komunikacji.

Zasady prostego języka:

  1. Najważniejszy jest odbiorca. Dopasuj do niego swój tekst. Pamiętaj, że tekst powinien być zrozumiały dla przeciętnej osoby, która nie musi być ekspertem czy specjalistą w danej dziedzinie.
  2. Pisz o najważniejszych rzeczach. Unikaj zbędnej treści i patosu.
  3. Pisz osobowo i często zwracaj się bezpośrednio do swojego czytelnika.
  4. Jak najczęściej używaj czasowników. One ożywiają tekst.
  5. Unikaj rzeczowników odczasownikowych, imiesłowów i strony biernej.
  6. Twórz krótkie zdania (maksymalnie 15-20 wyrazów) i pamiętaj o gramatyce (podmiot i orzeczenie powinny być jak najbliżej siebie, najlepiej na początku zdania).
  7. Nie stosuj specjalistycznych słów. Zamień je na powszechnie zrozumiałe. Jeśli musisz je wprowadzić, wytłumacz trudne pojęcia.
  8. Unikaj ściany tekstu. Dziel treści na akapity. Wprowadzaj śródtytuły.
  9. Podstawy prawne przenieś na koniec pisma lub dokumentu – do ostatniej sekcji.
  10. Pamiętaj, że tekst musi być dostępny. Zadbaj o bezszeryfową czcionkę i alternatywne formy kontaktu.

Ministerstwo podjęło szereg działań w kierunku poprawy języka. Dzieli się dobrymi praktykami. Jego hasło to „Prosto i kropka”. Resort zainicjował Forum Prostego Języka oraz Deklarację na rzecz prostej komunikacji. Blisko 40 instytucji publicznych podpisało porozumienie i chce upraszczać swoją komunikację. Organizuje ponadto cykliczne tematyczne spotkania o prostym języku.

Szkoli pracowników urzędów. Zachęca do pisania o rzeczach ważnych z punktu widzenia odbiorcy. Krok po kroku rozwija świadomość i pokazuje korzyści z prostego języka.
Stworzyło sieć liderów prostego języka. W 2020 r. organizowało cykl webinariów edukacyjnych dla liderów prostego języka. Realizuje kampanie informacyjne, które upowszechniają wiedzę o prostym języku, np. cykl „Prosty język na wesoło”, czyli teksty i rysunki o prostym języku.

Więcej na temat działań resortu, w tym materiały edukacyjne znaleźć można tutaj:

Kierunek odbiorca – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)