fbpx

Kolokwium Nawierzchnie betonowe – istotne zagadnienia budowy i projektowania

alkohol
Czy na pewno wiesz, za co pijesz? Rusza kampania Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Spełnione toasty”
28 października 2021
solidarność
Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej. Webinarium
4 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Kolokwium Nawierzchnie betonowe – istotne zagadnienia budowy i projektowania

Polski Kongres Drogowy zaprasza na trzecie kolokwium z cyklu Nawierzchnie betonowe – istotne zagadnienia budowy i projektowania pt. „Dobre praktyki i nowe rozwiązania”, które będzie kontynuacją wydarzenia z 1 czerwca i 1 września. Kolokwium odbędzie się 8 listopada.

Szczegóły dostępne są na stronie https://kongresdrogowy.pl/konferencja/160-dobre-praktyki-i-nowe-rozwiazania. Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie https://kongresdrogowy.pl/zgloszenie/160.

Wydarzenie to kierowane jest do uczestników z sektora publicznego (na każdym szczeblu administracji) oraz firm zajmujących się tematyką nawierzchni betonowych.

Zarys zagadnień do omówienia podczas kolokwium:

 • Doświadczenia z eksperymentalnych odcinków z A4 – płyta o zbrojeniu ciągłym oraz gruba płyta na podbudowie z kruszywa niezwiązanego.
 • Ciekawe realizacje i doświadczenia z obecnych kontraktów – ciągłe zbrojenie na S7, gruba płyta na kruszywie, warstwa poślizgowa z betonu asfaltowego.
 • Doświadczenia z eksploatacji i utrzymania autostrad betonowych w Polsce.
 • Pierwsze nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych w Polsce na S7 – dwa rozwiązania projektowe.
 • Wymaganie dotyczące makrotekstury i pomiaru współczynnika tarcia.
 • Śrutowanie nawierzchni betonowych – techniki, doświadczenia, możliwości techniczne.
 • „Grinding” i „grooving” nawierzchni betonowych – wykonanie, trwałość, możliwe zastosowanie.
 • Równość nawierzchni betonowych – doświadczenia z pomiarów, wyniki wskaźnika IRI w zależności od gradientu temperatury w nawierzchni.
 • Hałas nawierzchni betonowych – doświadczenia z pomiarów.
 • Technologie szybkich naprawa lub wymiany płyt betonowych.
 • Wymagania do podbudów nawierzchni betonowych z kruszyw niezwiązanych.

Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM.

Udział w spotkaniu jest odpłatny. Koszt wynosi 99 zł netto. W przypadku opłacenia udziału ze środków publicznych w przynajmniej 70 proc., możliwe jest zwolnienie z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać oświadczenie, do którego link znajduje się poniżej, na adres biuro@kongresdrogowy.pl. https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf.

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się i wzięli udział w wydarzeniu, otrzymają potwierdzające to certyfikaty elektroniczne.