fbpx

Konferencja „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. SILESIA SPATIAL DATA

O danych osobowych podaczas VII Kongresu Sekretarzy
13 września 2023
VII Krajowy Kongres Sekretarzy za nami
19 września 2023
Pokaż wszystkie

Konferencja „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. SILESIA SPATIAL DATA

Popularyzacja wykorzystania danych przestrzennych – to jeden z celów konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach w dniach 14-15 września 2023 w Ustroniu. ZWRP jest partnerem tegorocznej edycji wydarzenia.

Na tegoroczną konferencję SILESIA SPATIAL DATA zjechali się pracownicy administracji szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, przedstawiciele administracji rządowej, jednostek organizacyjnych województwa śląskiego, uczelni akademickich, a także przedstawiciele różnych branż, w tym geodezji, ochrony środowiska czy planowania przestrzennego.

Uczestnicy i organizator, czyli Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (WODGiK) podkreślają, że konferencja ma duże szanse wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, a bez wątpienia jest niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w regionach.

Dalekosiężnym celem konferencji jest popularyzacja wykorzystania danych przestrzennych, usług sieciowych oraz aplikacji mapowych, a także rozwój wiedzy z zakresu geoinformatyki, jako elementów społeczeństwa informacyjnego. Tematami przewodnimi wydarzenia są: infrastruktura informacji przestrzennej, cyfryzacja planowania przestrzennego, regionalne systemy informacji przestrzennej – GIS, wykorzystanie otwartych danych, a także dane przestrzenne jako element smart city.

Podczas konferencji zaprezentowano i pokazano możliwości geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego „ORSIP 2.0”.

Oczekujemy konkretnych korzyści w postaci nowych odbiorców oraz rozwoju współpracy w zakresie wykorzystania geoportalu ORSIP 2.0 przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego – przyznaje Artur Kaczmarek z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. I dodaje: – Podczas konferencji stwarzamy także okazję do spotkań i rozmów pomiędzy członkami zespołu porozumiewawczego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej ZWRP.

W roli prelegentów, poza Arturem Kaczmarkiem, wystąpili także Beata Płaczek, Piotr Pachół oraz Anna Majcher z WODGiK w Katowicach, Piotr Perz z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dr inż. Adam Hamerla – Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Szymon Ciupa – Ekspert Smart City i GIS, Marzena Jamróz i Piotr Ryza z Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rafał Biegański z Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Dorota Zubik z Biura Geodety Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jeszka z HyperView, Piotr Żelaźnicki z CitiStack, Danuta Kamińska z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii GZM, Iwona Pylypenko-Wilk z Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, przedstawiciele MGGP Aero: Witold Kuźnicki, Sławomir Mleczko, płk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny z Wojskowej Akademii Technicznej i Tomasz Michalczyk z Wydziału Powiadamiania Ratunkowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Honorowy patronat nad konferencją objął marszałek województwa śląskiego – Jakub Chłestowski, a także wojewoda śląski – Jarosław Wieczorek.