fbpx

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Na Mazowszu nowa specjalistyczna placówka dla dzieci w pieczy zastępczej
18 stycznia 2022
Radni województwa mazowieckiego zaniepokojeni konsekwencjami ustawy o modernizacji i poprawie funkcjonowania szpitalnictwa
26 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XV edycję konkursu dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021.

Konkurs zaplanowano z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Zaproszenie do udziału skierowane jest nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, aby można go było promować przy różnych okazjach.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania konkursu zawarte są w regulaminie konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021.

Zgłoszenia do konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową na załączonym formularzu zgłoszenia do konkursu, w terminie do 31 marca 2022 r. na podany poniżej adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

e-mail: wydzialrolnictwa@mazovia.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59 79 116 lub (22) 59 79 352, bądź drogą elektroniczną na adres: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub agnieszka.kalinska@mazovia.pl

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami: w przypadku problemów z odczytaniem dokumentów zamieszczonych w plikach do pobrania prosimy o kontakt z ww. osobami.

Załączniki: