fbpx

Konwent Marszałków o wsparciu dla obszarów wiejskich

monitory
Konwent Marszałków Województw. Cyfryzacja
25 lutego 2021
z komisji wspólnej
Z lutowego posiedzenia plenarnego KWRiST
25 lutego 2021

Nowy kształt Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i instrumenty w perspektywie finansowej 2021-2027 zdominowały panel poświęcony obszarom wiejskim podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP.

W dyskusji udział wzięli m.in. Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa oraz Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego.

Minister mówiąc o nowej perspektywie finansowej, zaznaczył że w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) nie udało się osiągnąć jeszcze porozumienia co do ostatecznego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Natomiast przedłużone zostało funkcjonowanie obecnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do 31 grudnia 2022 r.

Zdecydowano też o włączeniu środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) do budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz ROW w okresie przejściowym, tj. na lata 2021-2022.

– Dla naszego kraju są to dodatkowe środki przekraczające 944 mln euro z budżetu Europejskiego Instrumentu Rozwoju oraz przeszło 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – mówił Ryszard Bartosik.

Jak wyjaśnił, daje to możliwość przeprowadzenia na dotychczasowych zasadach naboru wniosków dla części instrumentów, ale także wprowadzenie nowych zakresów i zasad wsparcia, które uzgodniono na posiedzeniu Komitetu Monitorującego – m.in. na działania w zakresie gospodarki wodnej. Wydłużenie obecnej perspektywy finansowej oznacza, że środki te dostępne będą do roku 2025.

Minister dodał także, że zgodnie z kompromisem dotyczącym budżetu UE na lata 2021-2027, Polska będzie mogła przesunąć z II do I filara do 30 proc. środków z EFR z przeznaczeniem na płatności bezpośrednie.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. Dokument ten będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Cele nowej WPR zorientowane są na rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym zamiarem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

– Są regionalne sieci szerokopasmowe, które warto wykorzystywać przy budowaniu koncepcji dostępu gospodarstw rolnych do internetu. Jeżeli mówimy o idei „smart villages”, to w wielu przypadkach dostęp do internetu w małych miejscowościach będzie co prawda nieopłacalny biznesowo, ale niezwykle opłacalny społecznie i rozwojowo dla danego obszaru – mówił wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Wśród uczestników dyskusji pojawiły się obawy, że w sytuacji braku zaprogramowania interwencji w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w zakresie wsparcia rozwoju infrastruktury publicznej, obszary wiejskie zostaną pozbawione możliwości dalszego zrównoważonego rozwoju. Podkreślał to Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego, przewodniczący Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP.

– Jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, chociażby o internecie, to ta podstawowa infrastruktura jest absolutnie niezbędna – powiedział.

15 lutego br. zakończyły się konsultacje społeczne w. Planu i obecnie trwa analiza zgłoszonych wniosków, a także „uzgadnianie zakresu wsparcia poszczególnych polityk i funduszy”.

Źródło: wrotapodlasia.pl