fbpx
sztuczna inteligencja
Czas na transformację cyfrową w samorządach
31 grudnia 2020
W. Ortyl
O Strategii Karpackiej i przyszłości lotnisk
28 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

KR i EBI przyjęły plan działania na 2021 r.

współpraca

Europejski Komitet Regionów (KR) i grupa EBI odnowiły i zacieśniły swoją wieloletnią współpracę. 22 stycznia przyjęły nowy wspólny plan działania na rzecz współpracy w 2021 r.

Poprzez swoje finansowanie, działania łączone i usługi doradcze Grupa EBI – składająca się z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) – współpracuje z wieloma regionami i władzami lokalnymi w Europie. Pomaga zapewnić wzrost gospodarczy, zatrudnienie, spójność i sprawiedliwą transformację, wspierając jednocześnie działania na rzecz klimatu i zrównoważenie środowiskowe jako bank klimatyczny UE.

KR i grupa EBI uzgadniają coroczne wspólne plany działania od 2015 r., a podczas sesji plenarnej KR-u w październiku 2020 r. przewodniczący EBI Hoyer i przewodniczący KR-u Tzitzikostas potwierdzili zaangażowanie obu instytucji w tę wspólną pracę.

Podstawowe cele i ambicje KR-u i grupy EBI są spójne: od umożliwienia sprawiedliwej i trwałej transformacji gospodarczej, która nie pozostawia żadnego regionu w tyle, poprzez wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, po wzmocnienie spójności i odporności na wszystkich terytoriach UE, lub wspieranie powrotu do zdrowia po COVID-19. W każdym z tych obszarów i KR i EBI mogą odnieść sukcesy w służbie dla wszystkich obywateli UE. Odnowiony plan działania składa się z szerokiego zakresu wspólnych działań, na przykład broszury na temat pomocy finansowej dostępnej dla władz lokalnych i regionalnych w krajach przystępujących do UE i krajów sąsiadujących lub warsztatów, mających na celu pokazanie możliwości finansowania i świadczenia usług doradczych dla miast i regionów w ramach InvestEU. Plan przewiduje wiele takich wspólnych wydarzeń i wspólnych projektów, a także współpracę między specjalistami Grupy EBI i sprawozdawcami KR-u w zakresie odpowiednich spraw. Wspólne działania obejmują wiele obszarów polityki, od inwestycji publicznych i spójności po Zielony Ład i politykę sąsiedztwa.

Wspólnym celem planowania takich działań jest zwiększanie świadomości, możliwości synergii, ulepszania propozycji politycznych i wdrażania, a ostatecznie pomocy w realizacji wysokiej jakości projektów wspieranych przez UE, przynoszących korzyści zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

Dzięki tej współpracy KR będzie wspierał władze lokalne i regionalne Europy, pomagając wykorzystać fachową Grupy EBI w zakresie zaspokajania ich potrzeb.

Źródło: cor.europa.eu