fbpx
klimat, słońce
Polski ambasador Europejskiego Paktu Klimatycznego
18 grudnia 2020
współpraca
KR i EBI przyjęły plan działania na 2021 r.
22 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Czas na transformację cyfrową w samorządach

sztuczna inteligencja

Europejski Komitet Regionów przyjął opinię pt. Wzmocnienie sprawowania władzy na szczeblu lokalnym i demokracji przedstawicielskiej dzięki nowym instrumentom technologii cyfrowej.

Komitet zauważa, że procesy demokratyczne powinny ewoluować i dostosowywać się do zmian, wykorzystywać możliwości oferowane przez nowe technologie cyfrowe i narzędzia ICT oraz zużytkować ich potencjał w zakresie poprawy jakości procesu decyzyjnego i sprawowania władzy na szczeblu lokalnym oraz wzmocnienia legitymacji naszego systemu demokratycznego.

W ocenie Komitetu jednostki samorządu lokalnego i regionalnego to z natury rzeczy najlepszy poziom do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, a wdrożenie e-rozwiązań w ramach władz lokalnych i regionalnych to doskonała okazja do świadczenia obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, stworzenia nowych możliwości konsultacji i udziału, udostępniania wysokiej jakości informacji, analizy reakcji opinii publicznej, docierania do odległych terenów oraz obywateli w najtrudniejszej sytuacji, wykorzystywania umiejętności, wiedzy i know-how obywateli oraz kształtowania wspólnie z nimi polityki, która odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom.

Za istotne Europejski Komitet Regionów uważa, by władze lokalne i regionalne korzystały z własnych kanałów cyfrowych do komunikacji ze społeczeństwem w celu zapewnienia, by dostarczane informacje były wiarygodne i odpowiadały potrzebom na poziomie lokalnym i regionalnym.

Opinia Wzmocnienie sprawowania władzy na szczeblu lokalnym i demokracji przedstawicielskiej dzięki nowym instrumentom technologii cyfrowej