fbpx
współpraca
KR i EBI przyjęły plan działania na 2021 r.
22 stycznia 2021
ocean
Niebieska gospodarka może pomóc w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu
2 lutego 2021
Pokaż wszystkie

O Strategii Karpackiej i przyszłości lotnisk

W. Ortyl

Współpraca na rzecz Strategii Karpackiej oraz przyszłość lotnisk regionalnych to dwa główne tematy zdalnej rozmowy marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosem Tzitzikostasem.

Marszałek zachęcał Przewodniczącego do jeszcze większej współpracy na rzecz rozwijania strategii makroregionalnych, podkreślając ogromne znaczenie utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat. Ważna w tym kontekście jest współpraca z politykami zaangażowanymi w inne strategie makroregionalne, takie jak alpejska, aby skorzystać z bogatych już doświadczeń.

Strategia Alpejska oraz Strategia Karpacka miały swój początek właśnie w Europejskim Komitecie Regionów, co świadczy o zaangażowaniu ich głównych beneficjentów czyli społeczności regionalnych i lokalnych.

Od momentu przyjęcia opinii KR dot. Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat minął już ponad rok. W tym czasie odbyło się wiele spotkań na szczeblu ministerialnym, podpisano wspólne stanowiska władz lokalnych i regionalnych z krajów karpackich. Podczas spotkania podkreślono zaangażowanie Serbii, Mołdawii i Ukrainy, co pozytywnie wpływa na ich integrację z UE. Marszałek wspominał również o współpracy i dużej pomocy na tym polu posła do PE Tomasza Poręby.

Marszałek zaprosił Apostolosa Tzitzikostasa na kolejne posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Karpaty, które odbędzie się 10 lutego.

Przewodniczący Tzitzikostas zaproponował, aby Władysław Ortyl był osobą odpowiedzialną za rozwój strategii makroregionalnych z ramienia Europejskiego Komitetu Regionów w ramach Konferencji Przewodniczących.

Drugi z ważniejszych tematów poruszanych podczas rozmowy była przyszłość lokalnych lotnisk, które mocno ucierpiały wskutek pandemii Covid-19. Jak podkreślał marszałek, jest to tematyka „bliska jego sercu”, dlatego też zdecydował się zostać sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów z inicjatywy własnej dot. przyszłości lotnisk regionalnych, wyzwań i możliwości.

Źródło i foto: podkarpackie.pl