fbpx

Kraków ma nowoczesny sprzęt do walki z chorobami serca

Młodzi Małopolanie mają rady na odpady
6 listopada 2023
VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki
VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki
20 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Kraków ma nowoczesny sprzęt do walki z chorobami serca

Kraków ma nowoczesny sprzęt do walki z chorobami serca

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II uroczyście oddano do użytku nowy angiograf. Jest to najnowocześniejszy sprzęt do walki z chorobami serca w Europie, teraz do dyspozycji Małopolan. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Życie ludzkie jest bezcenne! W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II został zakupiony nowy angiograf, który pomoże naszym lekarzom w procesie leczenia chorób serca. Sprzęt kosztował blisko 4 mln złotych. Nie ma jednak pieniędzy, których nie warto byłoby przeznaczyć, na rzecz ratowania ludzkiego życia – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dotychczasowy 12-letni mocno wyeksploatowany sprzęt został zastąpiony najnowocześniejszym angiografem, który spełnia najwyższe standardy wraz z wyposażeniem. Kompleksowa inwestycja pozwoliła również na zakup:

  • stacji postpocessingowej służącej do obróbki uzyskanych obrazów – w tym rekonstrukcji 3D wspomagających zabiegi rewaskularyzacji naczyń wieńcowych u pacjentów z CTO (Chronical Total Oclusion) – przewlekła niewydolność,
  • automatycznego wstrzykiwacza kontrastu redukującego dawkę promieniowania, którą otrzymuje pacjent podczas przeprowadzania zabiegu,
  • przenośnego aparatu ultrasonograficznego – skracającego czas ustawiania i przygotowania aparatu, a także zapewnia optymalizację parametrów obrazowania.

Łączna kwota inwestycji to niemal 3,9 mln zł i została zrealizowana ze środków własnych szpitala.

Angiografia to badanie obrazowe z wykorzystaniem promieni rentgenowskich i kontrastu, służące do oceny naczyń krwionośnych i przeprowadzania zabiegów endowaskularnych, czyli wewnątrznaczyniowych, których celem, których celem może być na przykład poszerzenie przepływu w zmienionych chorobowo tętnicach w szczególności oprogramowanie do analizy stenoz w naczyniach wieńcowych i obwodowych), a także angiografii rotacyjnej.

Nowy sprzęt będzie służyć do diagnostyki i leczenia chorób naczyń krwionośnych pacjentów. Zainstalowano go sali zabiegowej „C” należącej do Pracowni Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Aparat jest dodatkowo wyposażony w system echo-nawigacji, czyli pełną integrację angiografu z aparatem ultrasonograficznym. Ułatwia to orientację przestrzenną w sercu i daje kardiologowi interwencyjnemu większą precyzję i kontrolę w trakcie zabiegu.

Obecnie w Pracowniach Hemodynamiki i Angiografii znajdują się cztery sale zabiegowe, w których miesięcznie wykonywanych jest ponad 760 procedur, co w skali całego roku daje ich ponad 9 000. Średnio na jedną salę zabiegową przypada 190 procedur na miesiąc, a rocznie ponad 2 200.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II niesie pomoc pacjentom wymagającym specjalistycznej opieki i umożliwia im powrót do aktywnego życia. Oferuje szeroki zakres świadczeń medycznych w dziedzinie kardiologii, chirurgii serca, naczyń i transplantologii, chorób płuc i chirurgii klatki piersiowej, oraz chorób zakaźnych i infekcyjnych u dorosłych i dzieci. Wykorzystuje przy tym najbardziej zaawansowane techniki diagnostyczne i leczenie interwencyjne.

źródło: malopolska.pl