fbpx
maseczki
Kujawsko-pomorski pakiet antykryzysowy – trafiona interwencja, realne wsparcie
17 lutego 2021
dokumenty
Dialog międzykulturowy w regionie kujawsko-pomorskim
4 marca 2021

285 milionów złotych przeznaczy w 2021 roku na inwestycje drogowe samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Pozwoli to na kontynuację prac modernizacyjnych na wielu trasach i rozpoczęcie kolejnych projektów.

– Rozpoczniemy między innymi nowe inwestycje, o których wcześniej rozmawialiśmy z mieszkańcami regionu. Zależy nam na tym, by powstające drogi odpowiadały jak najlepiej na potrzeby lokalnych społeczności  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Ponad 200 mln zł samorząd przeznacza na kontynuowanie programu gruntownej modernizacji dróg wojewódzkich, z wykorzystaniem środków unijnych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki tym środkom modernizowane są:

  • droga wojewódzka nr 251 Żnin – granica województwa, (powiat żniński, długość 15 km, wartość zadania – ponad 50 mln zł); prace budowlane i odbiory zostały zakończone; wczesną wiosną wykonawca zrealizuje ostatnie poprawki, które wymagają dodatniej temperatury i braku opadów;
  • droga wojewódzka nr 265 Brześć-Kowal (powiat włocławski, długość 19 km, koszt 75 mln zł); ukończono podstawową część zadania; droga pomiędzy Brześciem i Kowalem został udostępniona dla ruchu lokalnego; trwa przetarg na dodatkowe prace związane m.in. z przebudową ulic na terenie Brześcia i Kowala;
  • droga wojewódzka nr 559 Lipno-Jasień (powiat lipnowski, długość 17 km, koszt ponad 74 mln zł); na tej trasie trwają zaawansowane prace budowlane; wcześniej zmodernizowaliśmy 5-kilometrowy odcinek od Jasienia do Kamienia Kotowego; zakończenie wszystkich prac planowane jest do połowy przyszłego roku;
  • droga wojewódzka nr 548 Stolno-Wąbrzeźno (powiaty wąbrzeski i chełmiński, podpisane dwie umowy na dokończenie prac, długość 29 km, koszt prac 138mln zł); to największa inwestycja na drogach wojewódzkich; przekazaliśmy nowemu wykonawcy plac budowy na którym, wiosną wznowione zostaną prace; zakończenie prac planowane jest na przełomie 2022/2023 roku; w tym roku na odcinku trasy między Fryzanowem a Grabówcem (powiat brodnicki) ułożymy też mikrodywanik;
  • droga wojewódzka nr 255 w Pakości (powiat inowrocławski, długość 2 km, koszt 5,9 mln zł); na tej drodze wykonawca prowadzi zaawansowane prace budowlane; jesienią przywrócił przejezdność drogi, a w połowie bieżącego roku planowane jest zakończenie wszystkich prac;
  • droga wojewódzka nr 249 z Czarnowa do Solca Kujawskiego wraz z budową przeprawy promowej, (powiaty bydgoski i toruński, długość 2,5 km, koszt całej inwestycji wraz z promem to prawie 21 mln zł); z końcem stycznia przekazaliśmy wykonawcy robót drogowych, firmie Betpol z Bydgoszczy, plac budowy; prace rozpoczną się w marcu i zajmą około 9 miesięcy; prom został zbudowany przez firmę Techno Marine z Malborka; wykonawca przed odbiorem musi jednak skompletować niezbędne świadectwa i certyfikaty dopuszczające go do ruchu.

Z tej puli finansowane są również duże zadania inwestycyjne realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Samorząd podpisał już umowy związane z:

  • przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 254 z Brzozy do Łabiszyna, (powiaty bydgoski i żniński, długość 13 km, koszt 46 mln zł); wykonawca prowadzi obecnie prace projektowe; zakończenie inwestycji planowane jest za 2 lata; jednocześnie trwa przetarg na przebudowę kolejnego odcinka tej trasy o długości 9 kilometrów pomiędzy Łabiszynem i Barcinem; przejęliśmy też od samorządu lokalnego dokumentację niezbędną do budowy II etapu obwodnicy Mogilna w ciągu tej drogi;
  • budową obwodnicy Lubrańca w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 270, (powiat włocławski, długość 5 km, koszt 48 mln zł); projektanci pracują obecnie nad dokumentacją; zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 2 lat; trwa również przetarg na gruntowny remont odcinka drogi 270 pomiędzy obwodnicą i Brześciem Kujawskim o długości 7 kilometrów;
  • na etapie przetargu jest również przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 ze Stępowa do granicy województwa, (powiat rypiński, długość 7 km); trasa w ciągu 2 lat ma również zyskać wzmocnioną nawierzchnię i elementy poprawiające bezpieczeństwo.

W tym roku rozpocznie się też modernizacja kolejnych dróg ujętych w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej, w oparciu o środki własne Urzędu Marszałkowskiego. 10 mln zł trafi na przebudowę kilku dróg z tak zwanej I grupy (kluczowe trasy, o dużym natężeniu ruchu). Kolejne 10 mln trafi na przebudowę dróg z grupy III (drogi, które nie kwalifikowały się do przebudowy w oparciu o fundusze unijne).

Więcej na ten temat: Wojewódzkie inwestycje drogowe 2021 (kujawsko-pomorskie.pl)