fbpx
Spotkanie Sekretarzy Województw
22 maja 2023
Kolejne spotkanie Zespołu Geodetów Województw przy Związku Województw RP
23 maja 2023
Pokaż wszystkie

Legislacja. Mapa wpływu. Katarzyna Kiszczak

katarzyna kiszczak zwrp

Przedstawiciele Związku Województw RP biorą udział w pracach komitetów monitorujących i sterujących Programy Operacyjne. Podczas posiedzeń występują w interesie jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji skupiających samorządy. Dzięki ich determinacji udaje się wypracować zapisy, które są dla samorządów korzystne.

Prezentujemy poszczególne osoby zasiadające w tych gremiach. Dotychczas przedstawiliśmy sylwetki Danuty Descours, Agnieszki Aleksiejczuk, Piotra Pilcha, Renaty Janik, Antoniego Konopki, Olgierda Geblewicza, Elżbiety Anny Polak, Jarosława Stawiarskiego, Sylwii Sztark, Moniki Cholewczyńskiej-Dmitruk i Rafała Modrzewskiego, a ostatnio Adama Mikołajczyka oraz Marka Rainera i Zbigniewa Wojciechowskiego.

Katarzyna Kiszczak jest naszym przedstawicielem w Komitecie Monitorującym Program Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Transnarodowy Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Pani Katarzyna jest pracownikiem Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z 12-letnim stażem, w tym 9-letnim w Oddziale Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów współfinansowanych z UE w ramach programów: Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, w tym project manager siedmiu projektów (MITKE, TRES, FIRECE, EmpInno, EmpInno Monitor S3, AgroRES oraz EURE). Odpowiedzialna za zarzadzaniem projektami, ich rozliczanie oraz promocję. Dodatkowo prowadzi Regionalny Punktu Kontaktowy ds. EWT oraz Regionalny Punkt Kontaktowego ds. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.