fbpx
Stanowisko Zarządu ZWRP dot. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
3 maja 2023
Zespół Koordynatorów ds. Kontroli Zarządczej i Audytu
Powołanie Zespołu Kordynatorów ds. Kontroli Zarządczej i Audytu przy ZWRP
10 maja 2023
Pokaż wszystkie

Legislacja. Mapa wpływu. Marek Rainer

Przedstawiciele Związku Województw RP biorą udział w pracach komitetów monitorujących i sterujących Programy Operacyjne. Podczas posiedzeń występują w interesie jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji skupiających samorządy. Dzięki ich determinacji udaje się wypracować zapisy, które są dla samorządów korzystne.

Prezentujemy poszczególne osoby zasiadające w tych gremiach. Dotychczas przedstawiliśmy sylwetki Danuty Descours, Agnieszki Aleksiejczuk, Piotra Pilcha, Renaty Janik, Antoniego Konopki, Olgierda Geblewicza, Elżbiety Anny Polak, Jarosława Stawiarskiego, Sylwii Sztark, Moniki Cholewczyńskiej-Dmitruk i Rafała Modrzewskiego, a ostatnio Adama Mikołajczyka.

Marek Rainer jest naszym przedstawicielem w Komitecie Monitorującym Program Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Transnarodowy Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Pan Marek ma wieloletnie doświadczenie związane z programami współpracy terytorialnej. Nieprzerwanie od 2004 r. zaangażowany jako Z-ca Członka WKM (Województwo Podkarpackie) w program Polska-Białoruś-Ukraina. W latach 2013-2020 był Z-cą Członka KM (Województwo Podkarpackie) ds. Małych Projektów Interreg PL-SK. Z programem Interreg Europa Środkowa jest związany jako przedstawiciel ZWRP od 2007 roku – jako Z-ca lub Członek Komitetu Monitorującego.

Członek/Zastępca Członka grup roboczych/komitetów programujących ds. przygotowania programów PBU (2007-2013 / 2014-2020 / 2021-2027), Interreg PL-SK (2007-2013 /2014-2020 / 2021-2027), Interreg Europa Środkowa (2014-2020 / 2021-2027). Jest także Z-cą Członka KM (Województwo Podkarpackie) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na swoim koncie ma także koordynację projektów realizowanych przez Województwo Podkarpackie: ADEP Interreg IIIC, TourAge Interreg IVC, Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) Interreg V-A PL-SK, Karpackie Morza (mikroprojekt) Interreg V-A PL-SK, Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza (mikroprojekt) PBU 2014-2020. Na co dzień pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, jako Główny specjalista w Oddziale współpracy terytorialnej w Departamencie Gospodarki Regionalnej.