fbpx
Krzyże Zasługi za wkład w walkę z pandemią w Łódzkiem
22 października 2021
Łódzkie Pamięta
5 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Łódzkie ma dobrą kondycję finansową

wykres

Tegoroczne wpływy z tytułu udziału w podatku CIT (podatek od osób prawnych, czyli spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) są o wiele wyższe niż zakładano w budżecie województwa. Plan dochodów z CIT zakładał w całym 2021 roku kwotę 360 mln zł. Przez dziesięć miesięcy tego roku podatek ten zasilił już budżet województwa łódzkiego 428 milionami złotych. Według prognoz skarbnika województwa – Michała Miazka, na koniec tego roku, wpływy z CIT powinny przekroczyć planowaną kwotę o ponad 100 milionów złotych.

Drugi podatkowy filar budżetu województwa, czyli udziały w podatku PIT,  realizowany jest zgodnie z założeniami. Jak jeszcze w trakcie obrad komisji Budżetu i Finansów zauważył radny Włodzimierz Fisiak „jest to sytuacja bez precedensu w dotychczasowej historii finansów samorządu województwa łódzkiego. Zdaje ona również kłam twierdzeniom o negatywnym wpływie działań rządu na sytuację finansową samorządów w Polsce.” W tym roku spłacono już 43 mln zł wcześniejszych zobowiązań Województwa Łódzkiego! Na początku roku zadłużenie województwa wynosiło 333 mln zł. Obecnie jest to 290 mln zł. Dzisiejsza uchwała, dzięki dobrej sytuacji finansowej województwa, również odciąży budżet ponieważ pozwala na odstąpienie od emisji obligacji na kwotę 55 mln zł, czyli niezaciąganie długu.

Radni zdecydowali również o przyznaniu 28 Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Nagrodą Sejmiku wyróżniani są zarówno twórcy, artyści jak i wydarzenia oraz projekty kulturalne, które w szczególny sposób wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego promując region i przyczyniając się do kształtowania tożsamości jego mieszkańców. W 2021 roku Sejmik przeznaczył na  Nagrody 150 000 zł. Laureatami zostało 10 twórców indywidualnych, 7 zespołów i kapel, 4 orkiestry, 5 związków i stowarzyszeń, 1 biblioteka oraz Muzeum Ludowe. Twórcy indywidualni otrzymają nagrodę w wysokości 3 500 zł a zespoły po 6 000 zł.

Na XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego radni podjęli łącznie trzy uchwały.

Wszystkie uchwały i projekty uchwał dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce Sejmik (https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa) .

Zapisy filmowe posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego dostępne są na: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1hmQBv550sP3MKkUYpCG01-OrYynH7tb