fbpx
kwiaty
Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Łódzkiem
6 maja 2021
dom na wsi
Łódzkie. Weekend na wsi
21 maja 2021

Samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 2 mln zł na pomoc finansową dla spółek wodnych z regionu. Pieniądze mają być przeznaczone na konserwację rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

– Jako województwo łódzkie, staramy się włączyć w walkę o zasoby wodne w naszym regionie – mówił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. – Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Województwa przyjął uchwałę, według której wszystkie spółki wodne, które wystąpiły do nas o dotację, tę dotację otrzymają. 2 mln zł w tej chwili dedykujemy spółkom wodnym w województwie łódzkim. To są 64 spółki, które tę dotację otrzymają.

W czwartek, 13 maja, marszałek Grzegorz Schreiber, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca oraz wójt gminy Zduny Krzysztof Skowroński spotkali się przy jazie na rzece Słudwii w miejscowości Złaków Borowy w powiecie łowickim. Towarzyszyli im radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Waldemar Wojciechowski, starosta łowicki Marcin Kosiorek oraz pracownicy Wód Polskich. Była to kolejna wizytacja jazów piętrzących wodę i sprawdzająca stan tych obiektów w regionie. Tego typu spotkania w terenie marszałek rozpoczął w ubiegłym roku.

Podczas briefingu Grzegorz Schreiber podkreślał, że kwestia gospodarki wodami, retencji i dobrze prosperującego rolnictwa to jeden z filarów przyjętej Strategii Województwa Łódzkiego.

– Jesteśmy przekonani, że susza do nas wróci i musimy być na nią dobrze przygotowani – mówił marszałek. – To jest dla nas wielkie wyzwanie, po wielu latach zaniedbań w tym zakresie. Łódzkie jest tego symbolem, bo poprzednicy Wód Polskich nie pamiętali o Łódzkiem, które było zawsze gdzieś na marginesie. Patrzenie na nasze województwo było dotąd jakieś dziwne, niezrozumiałe.

Przemysław Daca zaprezentował mapę jazów, które dzięki programowi rewitalizacji udało się w ostatnim czasie otworzyć w województwie łódzkim. Jest ich 225. Przedstawiając źródła finansowania inwestycji zapowiedział też nowe środki dla Łódzkiego.

– W ubiegłym roku przeznaczyliśmy ponad 10 mln zł na prace utrzymaniowe. W tym roku planujemy zainwestować kolejnych 12 mln zł. Oprócz tego w następnych latach przeznaczymy na retencję korytową 3 mln zł – wyliczał prezes Wód Polskich. – Oprócz tego jesteśmy zaawansowani w rozmowach, żeby zwiększyć zakres programu retencji. Rozmawiamy z ministerstwem rolnictwa, żeby wykorzystać środki dedykowane rolnictwu i wyremontować również takie piękne zabytkowe jazy, jak ten, przy którym spotkaliśmy się. Przewidujemy na województwo łódzkie ze środków unijnych 160 mln zł.

Przemysław Daca zachęcał też do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji planów gospodarowania wodami i zarządzania ryzykiem powodziowym, które w najbliższy poniedziałek, 17 maja, odbędą się w Łodzi. Są one przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego i instytucji z województwa łódzkiego. Wspólne spotkanie w ramach konsultacji odbędzie się w godz.10.00-15.45 w formule online. Będzie można zadawać pytania na czacie.

Plany Gospodarowania Wodami to dokument planistyczny PGW WP którego celem jest między innymi osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych oraz poprawa ochrony przeciwpowodziowej. Plany przygotowywane są w 6-letnich cyklach. Konsultacje społeczne drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami będą trwały do 14 października. Więcej informacji na stronach  https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje oraz  https://apgw.gov.pl/

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to dokument planistyczny obejmujący wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzią oraz informacji na temat stanu należytego przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi. Głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Plany te są opracowywane w 6-letnich cyklach. Konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym potrwają do 22 czerwca. Więcej informacji na stronie: https://stoppowodzi.pl/informacje-o-projekcie/

Źródło: lodzkie.pl