fbpx

Lubelskie. Już działa obwodnica Stężycy

sport
Lubelscy sportowcy dostaną stypendia
11 grudnia 2020
sport
Lubelskie stawia na sport
22 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Lubelskie. Już działa obwodnica Stężycy

droga

Od 24 grudnia udostępniona kierowcom została obwodnica Stężycy. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, wraz z przedstawicielami samorządowców i wykonawców, przeciął wstęgę na nowej drodze. Chodzi o projekt pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy. Etap I budowa obwodnicy m. Stężyca”. Wartość robót współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 to ponad 26 mln zł.

– Możliwość wpuszczenia aut na obwodnicę Stężycy to bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że ten nietypowy prezent świąteczno-noworoczny ucieszy nie tylko okolicznych mieszkańców, ale przede wszystkim kierowców, którzy od dawna czekali na tę inwestycję – przekonuje Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Zakres inwestycji obejmował: przejeżdzające samochody na nowym skrzyżowaniu dróg w ciągu obwodnicy Stężycy.Przedmiotem robót był pierwszy etap planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy, polegający na budowie obwodnicy miejscowości Stężyca na odcinku od km 0+000 do km 6+150,77, na parametrach drogi klasy G, wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi. Zakres inwestycji obejmował m.in.:

– budowę / rozbudowę jednojezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej DW 801,

– budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi w tym budowę skrzyżowania typu rondo na przecięciu projektowanej DW 801 i DP 1405L,

– budowę skrzyżowań z projektowanymi drogami dojazdowymi,

– budowę dróg dojazdowych równoległych do drogi wojewódzkiej (obwodnicy),

– budowę / rozbudowę ciągów pieszych i rowerowych,

– budowę elementów odwodnienia powierzchniowego w tym rowów odwadniających i przepustów drogowych oraz odcinków rowów krytych,

– rozbudowę istniejącego rowu melioracyjnego wraz z jego odcinkowym odmuleniem,

– budowę zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne i inne miejsca użyteczności publicznej,

– budowę zjazdów indywidualnych na działki budowlane i rolne,

– budowę oznakowania drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu w tym znaków drogowych na konstrukcjach wsporczych i barier ochronnych,

– rozbiórkę i budowę przepustów na istniejących ciekach,

– budowę przepustów pod korpusem drogi wojewódzkiej i dróg innej kategorii,

– przebudowę i zabezpieczenie istniejących urządzeń sieci gazowej kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,

– przebudowę i zabezpieczenie istniejących urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,

– wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz urządzeniami infrastruktury, nasadzenie drzew i krzewów.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcą robót budowlanych o wartości 26 869 640,46 zł była firma STRABAG Sp. z o.o.

Źródło: lubelskie.pl