fbpx
Komunikat Samorządu Województwa Lubelskiego potwierdzający zgodność realizacji zadań publicznych z zapisami Karty Praw Podstawowych UE
12 listopada 2021
szczepienie
Praca zdalna dla zaszczepionych. Nowatorskie rozwiązania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
19 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Lubelskie przeciwko COVID

oddech

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski przekazał środki ochrony osobistej przedstawicielom Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Kraśniku. Wydarzenie to realizacja zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Lublinie, który w ramach projektu unijnego zakupił materiały dla DPS-ów, hospicjów oraz schronisk dla osób bezdomnych w regionie. Ich wartość to 1,3 mln zł.

Okres pandemii to czas wyzwań i wzmożonej pracy. Zadaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie jest podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu zadbanie o życie i zdrowie mieszkańców województwa, którzy z racji swoich deficytów zdrowotnych, wieku lub bezdomności są obecnie szczególnie wystawieni na zagrożenie covid-19.

Dostrzegając trudną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, ROPS Lublin uruchomił w trybie nadzwyczajnym projekt „Razem przeciwko COVID-19! II”, który jest współfinasowany ze środków RPO WL 2014-2020 w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt ma formułę otwartą – co pozwala szybko reagować, łagodzić skutki wystąpienia pandemii oraz przeciwdziałać jej negatywnym skutkom.

Wsparciem zostało objętych 68 instytucji:

1)         Domy Pomocy Społecznej – 47

2)         Hospicja (instytucje opieki paliatywno-hospicyjnej) – 11

3)         Schroniska dla osób bezdomnych – 10

Zakres wsparcia projektowego obejmuje:

1)         Zakup środków ochrony osobistej (maseczki jednorazowe, maseczki wielokrotnego użytku, kombinezony, gogle, ochraniacze na buty, fartuchy, pościel jednorazowa, czepki, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydło antybakteryjne, ręczniki jednorazowe, chusteczki dezynfekujące).

Kwota dofinansowania: 2 941 168,24 zł.

Na ten moment wartość zakupionych środków ochrony osobistej to 1,3 mln zł.

 

W ramach w/w kwoty zostały zakupione:

1)         maseczki ochronne jednorazowe – 134 000 sztuk,

2)         maseczki ochronne 5-warstwowe FFP2 – 16 757 sztuk,

3)         gogle ochronne  – 645 sztuk,

4)         rękawiczki jednorazowe – 2 789 opakowań,

5)         fartuchy ochronne – 36 160 sztuk,

6)         kombinezony ochronne – 7 550 sztuk,

7)         czepki ochronne – 14 514 sztuk,

8)         ochraniacze na buty – 15 300 sztuk,

9)         pościel jednorazowa- 8 150 stuk,

10)       mydło antybakteryjne – 548 sztuk,

11)       środki do dezynfekcji rąk – 760 sztuk,

12)       środki do dezynfekcji powierzchni – 839 sztuk,

13)       ręczniki jednorazowe – 4 000 opakowań,

14)       chusteczki dezynfekujące – 4 560 opakowań.