fbpx
www
Ze sprawozdania ZWRP za 2020 r. Nowa strona www
20 maja 2021
Życzenia 27 maja
Dzień Samorządu Terytorialnego
21 maja 2021

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o kolejnym zwiększeniu alokacji w naborze w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Oznacza to, że następni przedsiębiorcy z tzw. „czerwonej listy” naboru Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) skorzystają z dotacji na kapitał obrotowy. Na ten cel władze regionu przeznaczyły kolejnych 3,4 mln zł z Funduszy Europejskich i tym samym alokacja wzrosła do ponad 105 mln zł środków UE.

 

Pierwotna kwota przeznaczona dla samozatrudnionych, mikro- i małych firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, wynosiła 74 mln zł środków UE. Mając na celu zapewnienie jak największej liczbie przedsiębiorców uzyskania wsparcia, Zarząd Województwa Lubelskiego po raz piąty zwiększył kwotę alokacji w naborze.

 

– Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby przedsiębiorców z regionu, których dotknęły skutki pandemii są bardzo duże. Dlatego też cały czas szukamy dodatkowych środków na ten cel – tłumaczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dotychczas, w ramach finansowania kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, LAWP wypłaciła dofinansowanie 2695 przedsiębiorcom, na łączną kwotę ponad 90 mln zł. Teraz weryfikacji i ocenie poddawane są kolejne wnioski. Przypomnijmy, że celem naboru było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej. Otrzymane dofinansowanie firmy mogą przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Minimalne dofinansowanie wynosi 7 845,11 zł (to pomoc na okres jednego miesiąca dla samozatrudnionego lub przedsiębiorcy zatrudniającego 1 pracownika na pełny etat), a maksymalna kwota wsparcia wynosi 164 747,31 zł (w przypadku 49 pełnych etatów w firmie wnioskującej o pomoc na 3 miesiące).

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.