fbpx
Raport po katastrofie w Zielonej Górze Przylepie
Raport po katastrofie w Zielonej Górze Przylepie
19 września 2023
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze jeszcze bardziej nowoczesny
1 października 2023
Pokaż wszystkie

Lubuskie szkoły zawodowe po nowemu

Lubuskie szkoły zawodowe po nowemu

To przełomowy projekt w historii lubuskiej oświaty, dzięki któremu nasi uczniowie są rozchwytywani na rynku pracy. Nikt w Polsce nie zrobił tyle dla nowoczesnego szkolnictwa zawodowego.

W czwartek 21 września 2023 r. w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli odbyło się podsumowanie projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Nowosolskim”. To siedmioletnie przedsięwzięcie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (około 15,3 mln zł przy całkowitej wartości projektu 18 mln zł), w którym partnerami powiatu był Uniwersytet Zielonogórski, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz przedsiębiorstwa.

Są rozchwytywani na rynku pracy

– To szczególny dzień, bo podsumowujemy projekt nowosolski, ale jesteście cząstką bardzo dużego przedsięwzięcia, który był realizowany w całym regionie. Dzisiaj wszyscy możemy mieć satysfakcję z jego realizacji, bo wskaźniki poszybowały. Nie zostały osiągnięte tylko na takim poziomie, jaki sobie założyliśmy siedem lat temu, ale są przekroczone, co pokazuje, że współpraca i partnerstwo znakomicie zadziałały – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

W projekcie w powiecie nowosolskim wsparcie otrzymało blisko 3,4 tys. uczniów. Wszyscy zostali objęci doradztwem zawodowym, 2,2 tys. wzięło udział w szkoleniach, kursach i zajęciach dodatkowych. Ponad pół tysiąca uczniów odbyło staże i praktyki zawodowe u pracodawców. Na podnoszenie kompetencji i uzyskanie nowych kwalifikacji wydano w sumie ponad 12,4 mln zł.

Efekty są doskonałe. – Uczniowie odpowiadają na wszystkie potrzeby rynku pracy. Dzięki temu projektowi i dzięki współpracy z OPZL-em mogliśmy ich wysyłać na praktyki i staże zawodowe. Nasi absolwenci często nawiązywali stałą współprace z pracodawcami i pracują tam do dzisiaj. Wielu uczniów ukończyło kursy państwowe, dzięki którym na rynku pracy mogli znaleźć miejsca w świetnych zawodach, w bardzo dobrze płatnych branżach, są wręcz rozchwytywani na rynku pracy – tłumaczyła Joanna Stasińska z CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli.

Nie uczą się już w muzeach…

To nie wszystko, bo dzięki projektowi przeprowadzono również modernizację pracowni zawodowych za kwotę 1,87 mln zł.

Siedem lat temu wyglądało to bardzo źle. Często mówiliście, że nasze szkoły zawodowe wyglądają jak muzea. Wskazywali na to przedsiębiorcy, którzy, by nie wypaść z rynku, już dysponowali nowoczesnymi i innowacyjnymi liniami technologicznymi, a uczniowie uczyli się na eksponatach muzealnych – przypomniała Elżbieta Anna Polak. – Mam nadzieję, że to zmieniliśmy, a wasz nowosolski projekt jest znakomitym przykładem, jak dobrze udało się nawiązać relacje i współpracę z organizacjami okołobiznesowymi, z firmami, bo przecież ten projekt tak naprawdę miał odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy.

Nigdy w historii oświaty w naszym regionie nie zyskaliśmy tyle, co dzięki temu projektowi – stwierdziła wręcz Joanna Stasińska. – Nasze sale wyglądają tak, że nie powstydziłyby się tego żadne uczelnie z zagranicy. A kiedy przyjeżdżają do nas partnerzy z Niemiec, nie są w stanie uwierzyć, że to nie są trenażery czy zabawki, a pełnowymiarowy sprzęt, na którym pracują nasi uczniowie.

– Modernizacja miała polegać właśnie na tym, by lepiej współpracować, by szkoły odpowiadały na potrzeby rynku pracy i przedsiębiorców. I tak się stało – zaznaczyła marszałek województwa lubuskiego.

Mamy świetną kadrę nauczycieli

Projekt zakładał także wsparcie nauczycieli. 57 osób – 39 kobiet i 18 mężczyzn – mogło podnieść swoje kwalifikacje na szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych oraz na stażach u pracodawców. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono ponad 320 tys. zł.

– Dziękuję za współpracę z uniwersytetem pani rektor Marii Mrówczyńskiej, dziękuję panu staroście, ale przede wszystkim nauczycielom, uczniom i dyrektorom szkół, bo nie tylko uczniowie byli beneficjentami w tym projekcie, ale również kadra. Niestety brakuje nam wciąż nauczycieli zawodu. Mam nadzieję, że w tym projekcie udało się dużo zmienić, bo widzę to w liczbach – są imponujące – dodała marszałek Elżbieta Anna Polak.

– Dzięki projektowi mamy kadrę wykwalifikowaną w zawodach – potwierdziła Joanna Stasińska z nowosolskiego „Elektryka”.

Efekty tego programu będą na lata

Lecz projekt powiatu nowosolskiego jest tylko częścią modernizacji kształcenia zawodowego, którą objęliśmy cały region. – To jest największy projekt w Polsce. Nikt nie zrobił tak wielkiej modernizacji w szkolnictwie zawodowym. Tylko w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach nowoczesnej edukacji, przeznaczyliśmy łącznie 205 mln złotych – zwracała uwagę lubuska marszałek. – Efekty będą na długie lata. To nie koniec rewolucji w szkolnictwie zawodowym. Będzie kontynuacja. Może już nie w takim zakresie, bo jesteśmy poziom wyżej, ale będziemy kontynuować część szkoleniową w ramach nowoczesnej edukacji i część infrastrukturalną, bo sprzęt trzeba modernizować i wymieniać.

Ciężka praca starostw z pracownikami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Rozwoju Programów Regionalnych urzędu marszałkowskiego doprowadziła do stworzenia algorytmu podziału środków, w ramach których została określona wartość naszego projektu. Po raz pierwszy szkoły zawodowe otrzymały tak wielowymiarowe wsparcie – mówił wicestarosta nowosolski Waldemar Wrześniak.

– Lubuski projekt był realizowany przez 29 szkół w całym województwie. Wszystkie szkoły techniczne i zawodowe były objęte wsparciem. Był to jedyny tak kompleksowy program modernizacji szkolnictwa zawodowego w Polsce – potwierdził wicemarszałek Łukasz Porycki. – Ale podczas rozmów z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkół technicznych i zawodowych wybrzmiewał brak stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. W zeszłym roku, dzięki mądrej polityce Zarządu Województwa, zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy i pilotaż się udał – ponad 185 najlepszych uczniów szkół technicznych i zawodowych pierwszego stopnia otrzymało wsparcie za łączną kwotę 1,5 mln złotych. W połowie października ruszamy z kolejną edycją „Lubuskich Zawodowców”. Dotychczas było to 8 tys. złotych stypendium, w tym roku – 10 tys. złotych płatne przez 10 miesięcy. Uważam, że to dobra nagroda za świetne wyniki i ciężką pracę. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 2 mln złotych i do końca perspektywy finansowej mamy zabezpieczone środki na realizację programu.

W trakcie uroczystości w Interiorze marszałek Elżbieta Anna Polak i wicemarszałek Łukasz Porycki odebrali podziękowanie od władz powiatu: starosty Iwony Brzozowskiej i wicestarosty Wrześniaka za pomoc w realizacji projektu.

źródło: lubuskie.pl


ZWRP włącza się kampanię profrekwencyjną i zachęca do wzięcia udziału w wyborach. Już 15 października ważny dzień dla Polaków!