fbpx

Ludzie regionów – Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Na Podkarpaciu odbyło się spotkanie Skarbników Województw
4 października 2023
Ludzie regionów – Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
13 października 2023
Pokaż wszystkie

Ludzie regionów – Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

W ramach cyklu publikacji „Ludzie regionów”, w których przedstawiamy marszałków oraz wicemarszałków wszystkich województw w Polsce, przenosimy się do Wielkopolski.

Mieliśmy już przyjemność przedstawić gospodarzy województwa zachodniopomorskiego: marszałka (i jednocześnie prezesa ZWRP) Olgierda Geblewicza oraz wicemarszałków: Olgierda Kustosza i Tomasza Sobieraja. Przybliżyliśmy też włodarzy Opolszczyzny — marszałka Andrzeja Bułę, wicemarszałek Zuzannę Donath-Kasiurę i wicemarszałka Zbigniewa Kubalańcę.

W ostatnich tygodniach umożliwiliśmy lepsze poznanie marszałek województwa lubuskiego – Elżbietę Annę Polak, oraz wicemarszałków regionu – Stanisława Tomczyszyna i Łukasza Poryckiego.  Dzisiejsza publikacja poświęcona jest marszałkowi województwa wielkopolskiego: Markowi Woźniakowi. Zapraszamy!

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Doświadczony samorządowiec, ceniący sobie pracę na rzecz wspólnoty. Kiedy myśli i mówi o Wielkopolsce, używa autorskiego sformułowania: Europejski Region Aktywnych Ludzi. Europejski, bo Wielkopolanie szanują europejskie wartości: demokrację, praworządność, solidarność społeczna czy wolne media. Jest dumny z tego, że są otwarci na to, co jest dobrego w Europie i świecie, jednocześnie konsekwentnie budują regionalną tożsamość, czerpiąc dumę z dzieła naszych przodków – początków państwowości polskiej i dwóch zwycięskich powstań. I etosu pracy organicznej.

Codziennie dokłada swoją cegiełkę do wspólnego dobrobytu Wielkopolski, która jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce. Świadczą o tym twarde wskaźniki ekonomiczne, takie jak PKB na głowę mieszkańca, czy najniższe w skali kraju bezrobocie. Wierzy, że Unia Europejska to nie tylko fundusze europejskie, dzięki którym Wielkopolska wypiękniała i stała się nowoczesnym, dobrym do życia miejscem, ale miejscem sprzyjającym budowaniu silnego kapitału społecznego. Cieszy się, że możemy aktywnie włączyć się w realizację Europejskiego Zielonego Ładu czy Sprawiedliwej Transformacji. Uważa, że inwestycja w czyste środowisko i ludzi to gwarant realizacji strategii naszego dalszego dobrego rozwoju. Jest DUMNY Z WIELKOPOLSKI!


Urodził się 5 marca 1960 roku, w Kaliszu. Jest absolwentem archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1990-1994 był Sekretarzem Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku sprawował funkcję pełnomocnika Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych i redaktora naczelnego Wielkopolskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. W tym czasie współpracował, jako wykładowca, z Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie. Od lipca 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie, w latach 1994 – 1998, był radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do października 2005 roku był Wicestarostą Powiatu Poznańskiego.

W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od pięciu kadencji. W wyborach samorządowych, w październiku 2018 roku, został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Koalicji Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (58 004).

Od lutego 2011 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, w styczniu 2019 roku został wybrany na członka Zarządu Związku.

Działalność w Europejskim Komitecie Regionów

Od lutego 2006 roku Marszałek Woźniak jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczy w pracach dwóch komisji: Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) oraz Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX).
W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory.

W latach 2010-2020 był Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów, a obecnie jest członkiem Prezydium Grupy.

Za działalność publiczną wyróżniony między innymi:

  • „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” przez Prezydenta RP,
  • „Złotym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta RP,
  • Medalem „Ad Perpetuam Rei Memoriam” przez Wojewodę Wielkopolskiego,
  • „Nagrodą im. Grzegorza Palki” w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej, za dokonania na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • Tytułem „Najbardziej podziwiany marszałek województwa 2009” przez Fundację im. Adama Smitha