fbpx

Ludzie regionów – Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Ludzie regionów – Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego
6 października 2023
Zespół ds. polityki przestrzennej obradował na Dolnym Śląsku
15 października 2023
Pokaż wszystkie

Ludzie regionów – Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

W ramach cyklu publikacji „Ludzie regionów”, w których przedstawiamy marszałków oraz wicemarszałków wszystkich województw w Polsce, przenosimy się do Wielkopolski.

Mieliśmy już przyjemność przedstawić gospodarzy województwa zachodniopomorskiego: marszałka (i jednocześnie prezesa ZWRP) Olgierda Geblewicza oraz wicemarszałków: Olgierda Kustosza i Tomasza Sobieraja. Przybliżyliśmy też włodarzy Opolszczyzny — marszałka Andrzeja Bułę, wicemarszałek Zuzannę Donath-Kasiurę i wicemarszałka Zbigniewa Kubalańcę.

W ostatnich tygodniach umożliwiliśmy lepsze poznanie marszałek województwa lubuskiego – Elżbietę Annę Polak, oraz wicemarszałków regionu – Stanisława Tomczyszyna i Łukasza Poryckiego.  Zeszłotygodniowa publikacja poświęcona była marszałkowi województwa wielkopolskiego Markowi Woźniakowi, dziś zatem kolej na jednego z wicemarszałków, mianowicie Wojciecha Jankowiaka. Zapraszamy!

WOJCIECH JANKOWIAK – wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Urodził się w 1956 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

W latach 1989-1990 był Wiceprezydentem Miasta Poznania. Od 1990 do 1993 pełnił funkcję zastępcy Kierownika Urzędu Rejonowego w Poznaniu. Następnie w latach 1993-1996 był Dyrektorem Departamentu Reformy Administracji Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie. Od 1996 do 1998 roku pełnił funkcję Wicewojewody Poznańskiego. W I Kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego był Członkiem Zarządu Województwa, a następnie od 2001 do 2003 roku I Wicewojewodą Wielkopolskim.

Z Samorządem Województwa Wielkopolskiego związany jest od początku jego powstania. Od 2003 roku do 2006 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, odpowiadając za kształtowanie kompleksowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski. Wówczas współtworzył Strategię rozwoju Województwa Wielkopolskiego, system wdrażania funduszy unijnych oraz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2014.

W wyborach samorządowych w 2006 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz został powołany na funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Od tego czasu nieprzerwanie i z powodzeniem pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, uzyskując w roku 2010 i 2014 reelekcję w wyborach do Sejmiku.

Jako Wicemarszałek odpowiedzialny jest za rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej regionu oraz procesy związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i wzrostem zatrudnienia m.in. poprzez monitorowanie sytuacji na rynku pracy i sprowadzanie zagranicznych inwestorów. Podlegają mu: Departament Transportu, Departament Infrastruktury, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Kancelaria Sejmiku oraz Biuro Nadzoru Inwestycyjnego w Urzędzie Marszałkowskim. Jest również odpowiedzialny za funkcjonowanie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Na arenie międzynarodowej Wicemarszałek Wojciech Jankowiak z ramienia Związku Województw RP reprezentuje region w Izbie Regionów, będąc jednocześnie Przewodniczącym Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) w Strasburgu. Ponadto jest członkiem Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE, a od 2014 roku Członkiem Zarządu pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego tejże Sieci.

Oprócz doświadczenia w administracji publicznej posiada również bogate doświadczenie w działalności gospodarczej. Był Wiceprezesem Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Spółka z o. o., jak również wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej tej spółki. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie. Był też członkiem Rady Kuratorów reaktywowanej Fundacji Zakłady Kórnickie.

W Polskim Stronnictwie Ludowym jest członkiem Rady Naczelnej, Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego oraz Prezesem Zarządu Miejskiego w Poznaniu. Jest również członkiem założycielem, a obecnie Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka.
Od 2013 roku jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UAM. Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.