fbpx

Ludzie regionów – Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Zespół ds. polityki przestrzennej obradował na Dolnym Śląsku
15 października 2023
Opolskie – idealne na weekend. Powiat brzeski
22 października 2023
Pokaż wszystkie

Ludzie regionów – Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

KRZYSZTOF GRABOWSKI – wicemarszałek województwa wielkopolskiego

W ramach cyklu publikacji „Ludzie regionów”, w których przedstawiamy marszałków oraz wicemarszałków wszystkich województw w Polsce, przenosimy się do Wielkopolski.

Mieliśmy już przyjemność przedstawić gospodarzy województwa zachodniopomorskiego: marszałka (i jednocześnie prezesa ZWRP) Olgierda Geblewicza oraz wicemarszałków: Olgierda Kustosza i Tomasza Sobieraja. Przybliżyliśmy też włodarzy Opolszczyzny — marszałka Andrzeja Bułę, wicemarszałek Zuzannę Donath-Kasiurę i wicemarszałka Zbigniewa Kubalańcę.

W ostatnich tygodniach umożliwiliśmy lepsze poznanie marszałek województwa lubuskiego – Elżbietę Annę Polak, oraz wicemarszałków regionu – Stanisława Tomczyszyna i Łukasza Poryckiego.  Najświeższe publikacje poświęcone były zarządowi województwa wielkopolskiego: marszałkowi województwa wielkopolskiego Markowi Woźniakowi, wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi, dziś natomiast wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu. Zapraszamy!

KRZYSZTOF GRABOWSKI – wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Zaangażowany w działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Nieustannie promuje dorobek i osiągnięcia wielkopolskiego sektora rolniczego oraz rolników. Kontynuator konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” będącego jednym z najbardziej uznanych i prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Aktywnie działa na rzecz integracji i rozwoju lokalnych społeczności. Wspiera inicjatywy realizowane przez Lokalne Grupy Działania, Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na terenie Wielkopolski. Do jednych z najważniejszych inicjatyw realizowanych pod kierownictwem wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego zalicza się programy: „Wielkopolska Odnowa Wsi”, „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich”, „Deszczówka” oraz „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, na które corocznie wojewódzki samorząd przeznacza wielomilionowe środki finansowe. Silnie promuje wielkopolskie dziedzictwo kulturowe i kulinarne, wspierając tym samym wielkopolskich producentów regionalnej i tradycyjnej żywności.

Ponadto działa na rzecz budowy różnorodnej infrastruktury, również tej z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które umożliwiają modernizację i budowę dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, szpitali oraz modernizacji obiektów edukacyjnych i kulturowych, polepszając komfort i jakość życia Wielkopolan.

Urodził się 9 września 1973 roku w Kaliszu. Absolwent Technikum Mechanicznego w Liskowie, ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalizacji Administracja Samorządowa i Administracja Europejska. Ukończył również XVIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego prestiżową szkołę stworzoną i prowadzoną przez profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordu. W 2021 roku z powodzeniem został absolwentem międzynarodowych studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) w Głównej Szkole Menadżerskiej w Warszawie – kierunku skierowanego dla osób pełniących funkcję kierowniczego wysokiego szczebla. Ponadto ukończył kurs na uprawnienia pedagogiczne.

W latach 1994 – 2010 był Radnym, w latach 1994-1998 Członkiem Zarządu Gminy, a od 1998 przez 12 lat Przewodniczącym Rady Gminy Ceków-Kolonia. Swoim społecznym zaangażowaniem doprowadził m.in. do realizacji wielu inwestycji w gminie m. in. budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw”, oczyszczalni ścieków, przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w całej gminie. Inicjator budowy licznych dróg gminnych i powiatowych w tym drogi wojewódzkiej Kalisz-Turek. Uczestniczył w zawarciu umowy partnerskiej z niemiecką gminą Amtsberg w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

Od 2006 do 2010 pełnił stanowisko rzecznika prasowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz asystenta posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w latach 2009-2010.

Przez wiele lat związany zawodowo z dziennikarstwem. Pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny w Kaliszu oraz dla redakcji obejmujących zasięgiem cały kraj m.in. RMF FM i „Teleexpressu”. Aktywnie współpracujący z wielkopolskimi gazetami i czasopismami regionalnymi. Pięciokrotnie wyróżniony przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przez Głównego Inspektora Pracy medalem „Za zasługi dla ochrony pracy”.