fbpx
Warmia i Mazury przez cały rok. Powiat gołdapski
Warmia i Mazury przez cały rok. Powiat gołdapski
7 stycznia 2024
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Rozmawiamy z Bernadetą Hordejuk, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
19 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Małe granty dla sołectw w 2024 roku na Warmii i Mazurach

Małe granty dla sołectw w 2024 roku na Warmii i Mazurach

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”.

Konkurs jest skierowany do wszystkich sołectw w regionie. Jego ideą jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne oraz wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Pilotażowo konkurs wystartował w 2017 roku. Zainteresowanie było tak duże, że samorząd województwa zdecydował nie tylko o kontynuacji idei, ale także o zwiększaniu w kolejnych latach kwoty wsparcia.

– Dzięki tym pieniądzom i aktywności mieszkańców we wsiach powstają m.in. obiekty małej architektury, miejsca do odpoczynku, altany, ścieżki edukacyjne, boiska wiejskie – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. – To wszystko wpływa na jakość życia na obszarach wiejskich.

W tym roku na dofinansowanie sołeckich przedsięwzięć przewidziano w konkursie 800 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa. Zadanie dotyczy m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej, tworzenia ogrodów deszczowych lub systemów odzysku wody deszczowej, budowy i modernizacji przystanków z wykorzystaniem materiałów typu cegła, kamień, drewno oraz tzw. zielonych przystanków, wprowadzania do krajobrazu dzieł sztuki, budowy wiat, altan, zadaszonych scen, ławek i stołów, wędzarni umieszczonych w przestrzeni publicznej służących aktywności mieszkańców, obiektów małej architektury podkreślających specjalizację tematyczną miejscowości, tworzenia ścieżek i alei ekoedukacyjnych czy też realizacji innowacyjnych projektów eko w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej służących mieszkańcom.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wnioski można składać do 9 lutego 2024 r. Wyłonione w konkursie projekty zostaną zarekomendowane sejmikowi województwa do udzielenia pomocy finansowej.

źródło: warmia.mazury.pl