fbpx

Małopolska konferencja Samorząd dla przedsiębiorców

Małopolska Konferencja Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Małopolska Konferencja Profilaktyki i Promocji Zdrowia
22 maja 2023
4 miliony złotych dla SOSW im. Zofii Posmysz w Oświęcimiu
5 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Małopolska konferencja Samorząd dla przedsiębiorców

Małopolska konferencja Samorząd dla przedsiębiorców

W Krakowskim Parku Technologicznym odbyła się konferencja „Samorząd dla Przedsiębiorcy”, podsumowująca trzy lata realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Józef Gawron.

Celem projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” było podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w regionie. W ramach projektu małopolskie jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać wsparcie konieczne do wypracowania i wdrożenia jednolitych standardów obsługi inwestora. Były to m.in. szkolenia, możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych w województwach opolskim i podkarpackim, a także wsparcie doradcze. Od marca 2020 r. w projekcie wzięło udział 85 jednostek samorządu terytorialnego.

W strategii rozwoju regionu „Małopolska 2030”, za której planowanie i wdrożenie są odpowiedzialne reprezentowane przeze mnie władze samorządowe, rozwój gospodarczy odgrywa bardzo ważną rolę. W tym kontekście szczególnie ważne jest, by obsługa inwestorów – zarówno rodzimych, jak i z zagranicy – odbywała się na jak najwyższym poziomie – podkreślił wicemarszałek Józef Gawron.

Dzięki wdrożeniu standardów określonych w projekcie wzrośnie poziom obsługi przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Małopolsce. To z kolei pozytywnie wpłynie na wizerunek każdej z gmin, która wzięła udział w tym przedsięwzięciu oraz podniesie ich ocenę jako miejsc tworzących dobry klimat do lokowania inwestycji – dodał Józef Gawron.

Konferencja podsumowująca była okazją do wręczenia gminom certyfikatów potwierdzających wdrożenie standardów i wytycznych przewidzianych w projekcie. Docenione zostały także samorządy, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w działaniach projektowych. Otrzymały one Nagrody Krakowskiego Parku Technologicznego i Województwa Małopolskiego. Mowa tu o trzech gminach: Trzebini, nagrodzonej w kategorii „Cyfrowy Lider”, Ryglicach, które otrzymały nagrodę w kategorii „Dynamiczny Start” oraz Krzeszowicach, nagrodzonych w kategorii „Nowe Możliwości”. Nagrody wręczyli wspólnie wicemarszałek Józef Gawron i prezes KPT Tadeusz Zaremba.

Liderem projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” jest Województwo Małopolskie, partnerem – Krakowski Park Technologiczny.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 2 mln zł.

źródło: malopolska.pl