fbpx

Marcin Jabłoński nowym Marszałkiem Województwa Lubuskiego

Nagrody Gospodarcze Marszałka Województwa Lubuskiego wręczone
8 października 2023
Spotkanie biznesowe we Wschowie co Lubuskie oferuje firmom
Spotkanie biznesowe we Wschowie: co Lubuskie oferuje firmom
23 października 2023
Pokaż wszystkie

Marcin Jabłoński nowym Marszałkiem Województwa Lubuskiego

Podczas piątkowej, 13 października 2023 r., sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak złożyła rezygnację z funkcji marszałka. Nowym marszałkiem został Marcin Jabłoński.

– Wszyscy obecni na sali doskonale wiecie o tym, że prawie dwa miesiące temu podjęłam decyzję o kandydowaniu do Sejmu. Uczestniczę w wyborach na podstawie decyzji Rady Regionalnej Platformy Obywatelskiej. Listy kandydatów zostały zatwierdzone 15 sierpnia. W poczuciu odpowiedzialności za województwo lubuskie, dbając o ciągłość koalicji Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Bezpartyjnych Samorządowców postanowiłam dzisiaj złożyć rezygnację. Ponieważ cztery osoby z Zarządu Województwa Lubuskiego kandydują w wyborach do Sejmu i 16 października wciąż nie będziemy znali ich wyników, członkowie zarządu, którzy podjęli decyzję o kandydowaniu, zgodnie z opinią prawną, mają powstrzymać się od podejmowania decyzji i wykonywania swojej funkcji. Nie wiadomo też, kiedy będą ogłoszone wyniki wyborów. W poczuciu odpowiedzialności za województwo, pracuję 15 lat w zarządzie, nie mam żadnych wątpliwości, że w tej sytuacji, dzisiaj, powinniśmy dokonać wyboru marszałka. Bez względu na wynik wyborów, jaki będzie w niedzielę – podkreśliła w trakcie sesji Elżbieta Anna Polak.

– W województwie należy podejmować decyzje, zarządzać, chodzi też o obowiązki pracodawcy, które wykonuje marszałek. Jest to przemyślana decyzja, proszę o przyjęcie mojej rezygnacji – dodała Elżbieta Anna Polak.

Nowym Marszałkiem Województwa Lubuskiego został Marcin Jabłoński, którego kandydaturę zgłosił Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Sebastian Ciemnoczołowski. – Pan Marcin Jabłoński przeszedł wszystkie szczeble pracy samorządowej oraz wiele szczebli rządowych. Jest nie tylko doświadczonym urzędnikiem, ale też dobrym menedżerem, realizował się zawodowo w spółkach Skarbu Państwa. Funkcji, które sprawował było naprawdę dużo, zaczynając od wiceburmistrza w Słubicach, a następnie starosty, wicewojewody, marszałka, wojewody, sekretarza stanu, prezesa spółek. Cały wieloletni dorobek zawodowy Marcina Jabłońskiego, ale również jego doświadczenie w pracy jako marszałka województwa lubuskiego w czasie, kiedy wdrażaliśmy pierwszy duży fundusz europejski w regionie, świadczą o tym, że już wówczas region był w dobrych rękach i w takich rękach pozostaje – przedstawiał rekomendację radny Sebastian Ciemnoczołowski.

– Pomimo że są to nadzwyczajne okoliczności i wszyscy rozumiemy sytuację, która spowodowała te zmiany i fakt, że do końca kadencji mamy kilka miesięcy, chciałem Państwa zapewnić, że bardzo poważnie traktuję powierzenie mi tej funkcji. Zrobię wszystko, by wykorzystać wszystkie moje możliwości, by działać na rzecz dobra naszego regionu. Z głęboką wiarą w to, że w dobrej współpracy ze wszystkimi członkami zarządu, radnymi Sejmiku i przedstawicielami całej administracji wojewódzkiej – powiedział marszałek Marcin Jaboński, który poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący powołania pozostałych członków zarządu.

Marszałek Jabłoński zgłosił kandydatury dotychczasowych członków zarządu: Stanisława Tomczyszyna, Łukasza Poryckiego i Tadeusza Jędrzejczaka oraz radnego województwa Grzegorza Potęgi. Wszyscy zaproponowani kandydaci, w wyniku głosowania radnych, utworzyli Zarząd Województwa Lubuskiego, który przedstawia się następująco:

  • Marcin Jabłoński – Marszałek Województwa Lubuskiego
  • Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
  • Łukasz Porycki – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
  • Tadeusz Jędrzejczak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
  • Grzegorz Potęga – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

Poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki podziękował marszałek Elżbiecie Annie Polak za współpracę. – Dziękuję za wiele cennych inicjatyw, które samorząd województwa podejmował oraz za chwile, które nie były łatwe w pracy samorządowej. Ten czas jest bardzo dynamiczny i są sytuacje, kiedy wspólnie odnosicie Państwo sukcesy, ale są też takie sytuacje, kiedy piętrzą się problemy i wtedy trzeba w sposób umiejętny, z dystansem, stawiać czoła tymże problemom, rozwiązywać je i wychodzić na prostą. Tego Pani bardzo serdecznie gratuluję – mówił poseł Waldemar Sługocki. – Ale składam również życzenia, aby nowe wyzwania, które Pani sobie nakreśliła, także zakończyły się najpierw sukcesem w niedzielę, a później byśmy razem mogli współpracować na rzecz dobra Ziemi Lubuskiej już w polskim parlamencie.

– Chciałbym bardzo szczerze pogratulować panu marszałkowi Marcinowi Jabłońskiemu, z którym miałem przyjemność współpracować bardzo blisko i jestem przekonany, że jest to najlepszy wybór. Jestem przekonany, że w tak znakomitym zespole, który tworzą wicemarszałkowie Stanisław Tomczyszyn, Łukasz Porycki, Tadeusz Jędrzejczak oraz członek zarządu Grzegorz Potęga, dla którego to będzie nowe wyzwanie, będziecie znakomicie działać na rzecz rozwoju Ziemi Lubuskiej. Jestem przekonany, że będzie to niezwykle odpowiedzialny zarząd składający się z osób doświadczonych, którzy mają zróżnicowane wykształcenie i to będzie Waszą siłą – dodał parlamentarzysta, który także podziękował radnym, liderom partii tworzących koalicję oraz pracownikom urzędu marszałkowskiego: – Tym bardziej, że wiele lat spędziłem w gmachu urzędu marszałkowskiego, nie tylko przy ulicy Podgórnej 7. Pamiętam swoje doświadczenia, życzę Wam, a przez to Ziemi Lubuskiej, wielu sukcesów.

Na zakończenie sesji głos zabrał radny Grzegorz Potęga, nowy członek Zarządu Województwa Lubuskiego. – Poprosiłem o ten głos, bo jestem trochę rookie, a więc żółtodziobem wśród tych doświadczonych graczy – mówił Grzegorz Potęga używając terminologii koszykarskiej. – Tak, chcę się dużo uczyć, bo człowiek uczy się całe życie. Ale czym byłaby drużyna bez coacha, i to takiego, który jest charyzmatyczny i który potrafi dobrze zmotywować. W pierwszych słowach dziękuję Waldku Tobie. Dziękuję jednocześnie wszystkim, który przyczynili się bezpośrednio do mojego wyboru, a więc koalicji sejmikowej. Dziś jest piątek 13-go. Nie jestem przesądny i mówię to z pełnym przekonaniem, bo moja żona urodziła się 13-go, a w tym roku obchodziliśmy 25. rocznicę ślubu i jakoś dajemy sobie radę. Chciałbym życzyć Lubuszanom i Polakom, aby ta zmiana, która dziś nastąpiła, była synonimem zmiany, która nadejdzie za trzy dni, czyli w niedzielę 15 października.

źródło: lubuskie.pl