fbpx

Marszałek Podkarpackiego o przyszłości dronów na komisji COTER

Prawie 24 mln zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie
23 kwietnia 2023
Marszałek Woj. Podkarpackiego na szczycie w Finlandii
15 maja 2023
Pokaż wszystkie

Marszałek Podkarpackiego o przyszłości dronów na komisji COTER

O przyszłości dronów na komisji COTER

Komisja COTER przy Europejskim Komitecie Regionów pracuje na opinią dotyczącą dronów. Jej autorem jest marszałek Władysław Ortyl, który podczas posiedzenia komisji przedstawiał efekty prac.    

Globalny rynek systemów bezzałogowych jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów, którego wartość w 2022 roku wyniosła 28 mld EUR z dynamiką przyrostu o 38,6% rocznie do 2030 roku. Władysław Ortyl, jako członek Komitetu Regionów i zarazem komisji COTER (pol. Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) jest sprawozdawcą opinii strategii dotyczącej dronów.

Marszałek przygotowuje opinię w oparciu o wydany przez Komisję Europejską komunikat: „Strategia dotycząca dronów 2.0 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych w Europie”. Określono w nim możliwe sposoby kierowania dalszym rozwojem tej technologii oraz jej otoczenia regulacyjnego i handlowego, przedstawiono wymagania operacyjne, techniczne i finansowe mające na celu uregulowanie kwestii mobilności dronów. Marszałkowi w roli konsultanta towarzyszy Aneta Łobodzińska, ekspert w tej dziedzinie, na co dzień pracująca w branży, wspólnie z mężem prowadzi Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych, jest pilotem dronów oraz wykładowcą akademickim.

Opinia o strategii

Na początku marszałek podkreślił,  że zdaniem większości ekspertów „Strategia dotycząca dronów 2.0” jest trafną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku dronowego, a działania Komisji Europejskiej prowadzące do ujednolicenia prawa dronowego w UE zwiększyły znacząco pozycję UE  na światowym rynku technologii systemów bezzałogowych.

Wszyscy wiemy, że europejscy eksperci w dziedzinie dronów są jednymi z najbardziej wykwalifikowanych na całym świecie. Mamy tu przewagę technologiczną i ekspercką. Jestem przekonany, że dokument strategii zwraca uwagę na problemy występujące na rynku technologii systemów bezzałogowych. Chciałbym jednak podkreślić, że większość przedstawionych rozwiązań dotyczy przyszłości, a na chwilę obecną potrzebujemy odpowiedzi skrojonych na miarę, którą możemy zastosować tu i teraz. Pragnę podkreślić ogromny potencjał oraz rolę władz lokalnych i regionalnych w przygotowaniu ekonomicznym, społecznym, strategicznym gospodarki na wdrożenie zmian wynikających z ogromnego rozwoju technologii dronowych oraz regulacji prawnych – mówił marszałek.

Chciałbym dostrzec wagę konieczności budowania zaufania publicznego do rosnącej liczby obecnych na niebie dronów. Wojna na Ukrainie pokazała, że zaufanie społeczeństwa do dronów znacząco spadło w ciągu ostatnich miesięcy. Dlatego pragnę dostrzec konieczność podjęcia działań w tym zakresie na poziomie nie tylko europejskim, ale również regionalnym i przede wszystkim lokalnym. Z zadowoleniem przyjąłem informację o utworzeniu dedykowanej platformy edukacyjnej. Konieczny jest rozwój edukacji w zakresie dronów. Tworzenie dedykowanych kierunków szkół średnich, uczelni wyższych stanowi pewnego rodzaju lukę, którą przedstawiciele władz regionalnych mają szansę zapełnić – dodał marszałek.

Jak podkreślił Władysław Ortyl, strategia przyczyni się do efektywniejszego planowania oraz wykorzystywania dostępnych instrumentów finansowych na rozwój technologii dronowych.

Jak będą się rozwijać drony

Marszałek zaproponował również kilka istotnych kwestii do dyskusji i dalszych prac konsultacyjnych. To m.in. kwestia stworzenia osobnego zestawu regulacji dla dronów do transportu osób. Ponadto do rozważenia są kwestie, jakie działania można podjąć, aby zwiększyć zaufanie społeczne do obecności dronów na niebie, przy jednoczesnym budowaniu świadomości zagrożeń wynikających z ich nieprawidłowego wykorzystywania oraz czy procesy ustawodawcze dotyczące dronów, mają szanse nadążyć za szybkością rozwoju technologii, równocześnie unikając ich szybkiej dezaktualizacji.

Na koniec wystąpienia marszałek nakreślił również plan dalszych prac nad finalną wersją opinii. Poszczególne zapisy opinii będą wciąż konsultowane podczas spotkań bilateralnych. 8 maja w ramach komisji COTER zorganizowane zostaną warsztaty dotyczące oceny wpływu terytorialnego opinii. 23 maja odbędą się konsultacje z zainteresowanymi stronami w Europejskim Komitecie Regionów. Pierwsza dyskusja i przyjęcie projektu opinii na posiedzeniu COTER zaplanowane jest na 22 i 23 czerwca (w Sibiu w Rumunii), a przyjęcie ostatecznej wersji na sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 9-11 października.

Sprawozdanie poprzedziło spotkanie konsultacyjne, udział w nim wzięli Władysław Ortyl – jako sprawozdawca, ekspert Aneta Łobodzińska oraz Grzegorz Łobodziński z Centrum Naukowo-Technologicznego Systemów Bezzałogowych, Monika Sasak z Ministerstwa Infrastruktury, Jarosław Rupiewicz z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Rafał Paprocki z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Magdalena Pałys z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 14 kwietnia marszałek Władysław Ortyl spotkał się z Joachimem Lykingiem z DG MOVE, który przekazał bardzo istotne kwestie z punktu widzenia Komisji Europejskiej.

źródło: podkarpackie.pl