fbpx
Samorząd chce zadbać o wzrok Mazowszan
18 lutego 2024
Ponad-45_6-mln-zł-na-wprowadzenie-usług-społecznych-na-Mazowszu
Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu
4 marca 2024
Pokaż wszystkie

Mazowiecko-Uzbeckie Forum Gospodarcze

Pierwszy krok w nawiązywaniu współpracy Mazowsza i wilajetu taszkenckiego za nami.

Forum przyciągnęło uwagę licznego środowiska biznesowego zarówno z województwa mazowieckiego jak i innych polskich województw. Do Warszawy przybyli przedstawiciele firm zainteresowanych wymianą handlową i podjęciem działań inwestycyjnych na rynku uzbeckim. W wydarzeniu uczestniczyło przeszło 180 osób, w tym 25 przedstawicieli uzbeckiego biznesu oraz głównej Izby Handlowo-Przemysłowej Uzbekistanu. Pośród sektorów reprezentowanych przez polskich przedsiębiorców dominowały:

  • rolno-spożywczy i maszynowy (szczególnie w zakresie technologii spożywczych i rolnych),
  • energii i energetyki,
  • budownictwa,
  • chemii domowej i spożywczej
  • przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny.

Ze strony uzbeckiej w wydarzeniu uczestniczyły firmy z analogicznych sektorów, a także z branży meblarskiej i tekstylnej.

W swoim wystąpieniu marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wskazał, że na przykładzie Mazowsza dobrze widać dynamikę transformacji Polski. W tym zakresie województwo mazowieckie jest miejscem chętnie wybieranym przez zagranicznych inwestorów. Pod względem struktury gospodarczej region jest bardzo zróżnicowany, a jednym z najsilniejszych filarów lokalnej gospodarki jest rolnictwo. Dobrze rozwinięte są także branże: petrochemiczna, energetyczna, informatyczna i technologie maszynowe.

Samorząd województwa od lat kładzie nacisk na innowacyjność i rozwój technologii, stymulując powiązania biznesu, szkół wyższych i sektora B+R (działalność badawcza-rozwojowa). W kontekście osadzania inwestycji ważny jest również potencjał ludzki regionu, w tym dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry. Z uwagi na posiadane walory lokalizacyjne, technologiczne i gospodarcze, Mazowsze może być atrakcyjnym partnerem dla ośrodków biznesowych i gospodarczych zainteresowanych obecnością w tym regionie Europy, w tym dla partnerów z Uzbekistanu – podkreślił marszałek.

Strona uzbecka zapewniła o ogromnym zainteresowaniu współpracą gospodarczą. W szczególności interesuje ich pozyskiwanie technologii i rozwój inwestycji, jak również dwustronna wymiana handlowa i współpraca gospodarcza z ośrodkami biznesu w Polsce. Mazowieckie forum stworzyło ku temu dobrą okazję.

Spotkanie w Warszawie, w tym przeprowadzone rozmowy i prelekcje, sprzyjały wymianie informacji i zapoznaniu polskich przedsiębiorców z uwarunkowaniami administracyjno-prawnymi, czy praktyką działań rynkowych nie tylko w Uzbekistanie, ale i regionie Centralnej Azji. Rozmowy oficjalne i biznesowe potwierdziły zasadność zorganizowania wielosektorowej regionalnej misji gospodarczej od Taszkentu – do Uzbekistanu w 2024 roku. Do udziału w niej zaprosił m.in. marszałek Adam Struzik.

W trakcie bezpośrednich rozmów bilateralnych marszałka województwa i hokima wilajetu taszkenckiego poruszono kwestię nawiązania w przyszłości stałej współpracy w wielu dziedzinach.

Dzisiejsze spotkanie jest początkiem naszej współpracy i w naszych rękach mamy wszystkie narzędzia, aby nadać impuls rozwojowi kontaktów, tak między przedsiębiorcami z naszych regionów, jak i w pozostałych dziadzinach, które przyczynią się do aktywizacji kontaktów bilateralnych pomiędzy naszymi regionami – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

W związku z uruchamianym wkrótce bezpośrednim połączeniem lotniczym Warszawa – Taszkent obie strony wyraziły nadzieję na intensyfikację ruchu biznesowego, jak i turystycznego.

Hokim wilajetu taszkenckiego Zoir Mirzajew podziękował za spotkanie i wskazał wiele punktów wspólnych między Mazowszem i regionem taszkenckim.

– Choć jest to pierwsze spotkanie, to jestem przekonany, że nasza współpraca będzie się intensywnie rozwijać. Dzisiaj szeroko otwieramy drzwi dla polskich przedsiębiorców i wszystkich osób z Mazowsza, które chcą z nami działać na rzecz realizacji potencjału, który dostrzegamy pomiędzy naszymi społecznościami – powiedział Hokim Zoir Mirzajew.

Strona uzbecka podkreślała wysoką estymę, jaką się cieszy w Uzbekistanie polskie rolnictwo. Przedstawiciele wilajetu taszkienckiego wyrazili duże zainteresowanie pozyskaniem polskich technologii upraw owoców jak i hodowli bydła i drobiu. Ich zdaniem polskie gatunki owoców czy też rasy krów najlepiej adaptują się do uzbeckich warunków. Goście wyrażali też chęć poznania mazowieckiego know-how w tej dziedzinie poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami z obu regionów.
Po spotkaniu mieli okazję zwiedzić Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka. Obejrzeli m.in. wystawę poświęconą kulturze i życiu Azji Środkowej.

Wydarzenie związane było z pobytem w Polsce delegacji władz obwodu taszkenckiego i licznej grupy przedstawicieli środowisk biznesowych z Uzbekistanu. Zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Ambasadą Republiki Uzbekistanu w Polsce oraz Gospodarczym Stowarzyszeniem Uzbeckim w Europie (EUORUZ).

Drugiego dnia wizyty goście odwiedzili największą na Mazowszu sortownię owoców oraz rodzinną tłocznię soków. Zapoznali się z nowoczesnymi technologiami używanymi w przetwórstwie warzyw i owoców. W godzinach popołudniowych spotkali się z przedstawicielami polskich firm farmaceutycznych.

Informacje o regionie

Wilajet taszkencki jest położony we wschodniej części kraju, między rzeką Syr-daria a górami Tien-Szan. Graniczy z Kirgistanem, Tadżykistanem, a także obwodami Sirdaryo i Namangan i miastem Taszkent, które jest samodzielnym regionem, tworzącym enklawę całkowicie otoczoną przez terytorium obwodu taszkenckiego. Region zajmuje powierzchnię 15 250 km², zaś jego populacja wynosi 2 975 900. Stolicą regionu jest miasto Nurafshon.

Zasoby naturalne obejmują przede wszystkim: miedź, złoto, srebro, rzadkie pierwiastki, gaz ziemny, ropę naftową, siarkę, sól kuchenną, wapień i granit. Obwód taszkencki jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo regionem w kraju. Przemysł obejmuje produkcję energii, górnictwo, metalurgię, wytwarzanie nawozów, chemikalia, elektronikę, tekstylia, oczyszczanie bawełny, przetwórstwo spożywcze i produkcję obuwia. Wilajet ma również wysoko rozwinięty przemysł rolniczy, oparty głównie na nawadnianiu, do którego w znacznym stopniu przyczynia się zbiornik Tuyabuguz. Kultura orna obejmuje przede wszystkim bawełnę i konopie, ale uprawiane są również zboża, melony i tykwy, owoce (w tym cytrusowe) i warzywa. Istotny dla regionu jest również inwentarz żywy.

mazovia.pl