fbpx

Mieszkania socjalne dla uchodźców – dofinansowanie dla Chmielnika i Buska-Zdroju

Nowe rynki dla świętokrzyskiej żywności
27 sierpnia 2023
Świętokrzyskie modernizuje i buduje drogi dojazdowe do pól
Świętokrzyskie modernizuje i buduje drogi dojazdowe do pól
11 września 2023
Pokaż wszystkie

Mieszkania socjalne dla uchodźców – dofinansowanie dla Chmielnika i Buska-Zdroju

Mieszkania socjalne dla uchodźców – dofinansowanie dla Chmielnika i Buska-Zdroju

Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne – na takie dwa projekty umowy o dofinansowanie podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz wicemarszałek Marek Bogusławski. Łączna kwota dofinansowania to ponad 1,4 mln złotych.

– W ramach działania 13.1 „Mieszkania socjalne dla uchodźców” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podpisujemy dziś umowy z samorządami: gminą Busko-Zdrój i Chmielnik. Dziękuję włodarzom za zaangażowanie w pomoc naszym sąsiadom podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

– W ramach projektów zostaną wyremontowane lokale mieszkaniowe, będące w zasobach samorządów. Będzie mogło w nich zamieszkać 20 osób. A kiedy uchodźcy opuszczą już te mieszkania, zostaną one przeznaczone na potrzeby mieszkańców – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

– Wiemy, jak trudna sytuacja jest na Ukrainie. Konkretne działania podejmowane przez samorządy, ich wzajemna współpraca przełoży się na całkiem nowe mieszkania dla uchodźców. Po zakończeniu zbrojnego konfliktu z zasobów tych mieszkań będą korzystać lokalni mieszkańcy – podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski. W wydarzeniu uczestniczyli senator Krzysztof Słoń oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek.

Głównym celem projektu „Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój” jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju.

W projekcie przewidziano remont, adaptację i wyposażenie czterech mieszkań na terenie gminy Busko-Zdrój. W ramach prac wykonane zostaną remonty, związane z odnowieniem istniejących budynków w miejscowościach Baranów, Bilczów, Bronina i Kołaczkowice, polegające m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ułożeniu posadzek, budowie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz pracach adaptacyjnych, mających na celu przystosowanie budynków na cele mieszkalne, m.in. poprzez montaż kuchni, armatury łazienkowej oraz zakupie niezbędnego wyposażenia tj. sprzęt AGD oraz meble. Mieszkania te służyć będą łącznie 11 osobom, które zmuszone były opuścić Ukrainę. Wartość całkowita projektu – 228 866,49 zł, wartość dofinansowania projektu środkami UE – 194 536,52 zł.

„Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”. W ramach projektu wykonane zostaną prace modernizacyjne budynku, znajdującego się przy ulicy Żeromskiego 7 w Chmielniku. Zakres planowanych prac obejmuje m.in. modernizację: stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, więźby dachowej i pokrycia dachowego, schodów wejściowych i wewnętrznych, balkonów wraz z balustradami, instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych, ogrodzenia i ciągów pieszych. Ponadto, budynek zostanie ocieplony, otynkowany i pomalowany. Zakupione zostaną meble oraz niezbędne wyposażenie kuchni i łazienki. W wyniku przeprowadzonych prac w budynku powstaną dwa lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 108,3 m2 (2 mieszkania – czteroosobowe i pięcioosobowe). Wartość całkowita projektu – 1 500 500 zł, wartość dofinansowania projektu środkami UE – 1 269 465,65 zł.

źródło: swietokrzyskie.pro