fbpx
Warmińsko-mazurska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
22 kwietnia 2024
Posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk w Olsztynie
20 maja 2024
Pokaż wszystkie

Miliony złotych na rozwój Elbląga i okolic

Do Elbląda i okolicznych gmin trafi 52 mln euro na wsparcie Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga.

Pozytywne doświadczenia z wdrażania ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) przyczyniły się do podjęcia decyzji o kontynuowaniu tej formy współpracy samorządów w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Interwencja ZIT w perspektywie 2021-2027 jest oparta o strategie terytorialne – ZIT, opracowane przez partnerstwa jst. Na formułę ZIT zaplanowano w sumie 8 proc. środków UE z puli FEWiM tj. 142 mln euro (103 mln EFRR oraz 39 mln EFS+). W RPO WiM 2014-2020 Związki ZIT miały do dyspozycji nieco ponad 6 proc. alokacji programu. To wskazuje na jeszcze silniejsze niż poprzednio skoncentrowanie interwencji na trzech biegunach wzrostu w województwie (i ich miejskich obszarach funkcjonalnych – MOF). Są to Olsztyn, Elbląg i Ełk – zgodnie z celem głównym Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego „Warmińsko-Mazurskie 2030”.

– Podpisane porozumienie obejmuje silny ośrodek subregionalny – OSI MOF Elbląga, zasługujący na uwagę choćby ze względu na systematyczny wzrost poziomu przedsiębiorczości.mówił podczas spotkania Marcin Kuchciński, marszałek województwa. – Liderem ZIT MOF jest Michał Missan, prezydent Elbląga i oddając mu symbolicznie część alokacji FEWiM liczę, że realizacja porozumienia przyczyni się do wykorzystania impulsów rozwojowych, a także osiągnięcia skonstruowanej strategii. Tak, żeby Miejski Obszar Funkcjonalny Elbląga był wyspecjalizowany, silny i przyjazny.

MOF Elbląg obejmuje partnerstwo gmin miejskich: Elbląg, Młynary, Pasłęk, Tolkmicko oraz gmin Wiejskich: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo i powiatu elbląskiego. Instrument ZIT jest szczególnie rekomendowany miastom średnim tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Głównym celem ZIT jest realizacja zintegrowanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, zaplanowanych w strategii pn. MOF Elbląga 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego.

Lista projektów przyjęta przez Komitet Sterujący Związku ZIT obejmuje m.in. następujące obszary, w których planowane jest aplikowanie o środki FEWiM:

  • kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego,
  • inwestycje w systemy ciepłownicze i chłodnicze,
  • rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego,
  • budowę i przebudowę infrastruktury na potrzeby kołowego transportu miejskiego,
  • integrację i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych kierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów,
  • rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki długoterminowej, w tym również kadry/osób świadczących takie usługi,
  • inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie placówek oświatowych.

warmia.mazury.pl