fbpx
Świętokrzyskie Krzemionki czekają na turystów
30 lipca 2021
Wiemy, kto zwyciężył w świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym – Smaki Jesieni
16 września 2021
Pokaż wszystkie

Młodzi dla województwa świętokrzyskiego

Opracowanie dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego” – to główny cel powołanego przez marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego Zespołu Zadaniowego. Posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem Marty Solińskiej-Peli, dyrektor Kancelarii Sejmiku otworzył przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

– Młodzi dla Świętokrzyskiego – już samą nazwą strategicznego dokumentu chcemy zaangażować młodzież do działania i zastanowienia się co mogą od siebie dać. My chcemy pokazać im kierunki i wypracować takie podstawy, z których będą korzystać następne pokolenia. Zawsze cel będzie jeden – zachęcenie młodzieży, aby została w regonie – mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

– Partnerem społecznym przy tworzeniu tego dokumentu jest Młodzieżowy Sejmik, więc dokument musi być przygotowany zgodnie z oczekiwaniami młodzieży – mówiła Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku, przewodnicząca Zespołu Zadaniowego. – Zespół przy udziale Młodzieżowego Sejmiku opracuje dokument w oparciu o projekty zgłoszone do Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych oraz dotychczas realizowane przez samorząd województwa przedsięwzięcia wspierające aktywność społeczną młodych mieszkańców regionu – dodała.

W skład zespołu wchodzą pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego: Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Środowiska i Gospodarki Odpadami, Kancelarii Sejmiku oraz Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Źródło i foto: www.swietokrzyskie.pro