fbpx

Niepodległa. Samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski o dotacje na 2021 r.

kobieta, wytykać
PPP. Nowe zasady wyboru partnera prywatnego. Będą ministerialne wytyczne
21 grudnia 2020
życzenia świąteczne
Wesołych Świąt
21 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Niepodległa. Samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski o dotacje na 2021 r.

wypełnianie dokumentów

Do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 można składać wnioski o dotacje z programu „Niepodległa” na 2021 rok. Środki są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

 

Biuro Programu „Niepodległa” prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Wsparcie jest przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. W programie dla:

 • samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
  oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) i
 • organizacji pozarządowych (spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z  24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 • archiwa państwowe;
  2) przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
  3) uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.);
  4) instytucje kultury;
  5) organizacje pozarządowe;
  6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  7) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
  8) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  2) rekonstrukcje historyczne;
  3) wystawy wraz z katalogami;
  4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty,
  gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
  5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  6) murale;
  7) działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Więcej informacji na: Otwieramy nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok – Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości (niepodlegla.gov.pl)