fbpx
Najlepszy w Polsce system informacji przestrzennej już działa w Zachodniopomorskiem
8 października 2023
Nowoczesne technologie na Pomorzu Zachodnim
Nowoczesne technologie na Pomorzu Zachodnim
23 października 2023
Pokaż wszystkie

Nowe miejsce szkoleniowe dla zachodniopomorskich strażaków

Będzie wspierać rozwój potencjału jednostek OSP na terenie Pomorza Zachodniego, w szczególności podnosić kwalifikacje i umiejętności przydatne w prowadzonych przez strażaków ochotników działaniach ratowniczych. W piątek, 13 października 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Strażaków Ochotników w Grzmiącej. W wydarzeniu udział wzięli marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz radny województwa Jakub Hardie-Douglas.

– To kolejne, niezwykle ważne zadanie, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego. Tak jak we wszystkich dziedzinach, tak i w działalności OSP największym wyzwaniem jest człowiek. Jego pozyskanie, przygotowanie, przeszkolenie. Nie będziemy w stanie zachęcić młodych ludzi do działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywać ich do służby w szeregach OSP, jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniej infrastruktury. Ruszyliśmy z pilotażowym programem polegającym na utworzeniu Regionalnych Centrów Szkoleniowych Strażaków Ochotników i dzisiaj mamy już pierwsze efekty, bo właśnie otwieramy takie miejsce w Grzmiącej – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

RCS w Grzmiącej to kompleks szkoleniowy, w którym można organizować zajęcia podnoszące sprawność fizyczną strażaków ochotników. Obiekt wyposażony został w komplet mobilnych i stacjonarnych urządzeń treningowych i szkoleniowych oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą. W ramach inwestycji wykonano także remont istniejącego zaplecza socjalno – szatniowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

Poza torami szkoleniowymi OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie RCS znajduje się strażacka ścianka treningowa do ratownictwa wysokościowego, wyposażona dodatkowo w dwa boczne tory do wspinaczki z systemem podwójnej hydro – pneumatycznej, automatycznej asekuracji.

– Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko remizy, wozy bojowe i profesjonalny sprzęt. Oczywiście to bezwarunkowe elementy sprawnego funkcjonowania każdej jednostki, jednak mam świadomość tego jak odpowiedzialnym i niezwykle ważnym zadaniem jest „zarażanie” kolejnych pokoleń pasją, odpowiedzialnością i wiedzą. W tej długofalowej misji i procesie coraz trudniej jest to sobie wyobrazić bez odpowiedniej infrastruktury, która z jednej strony będzie przyciągać przyszłych adeptów, a z drugiej pozwalać na stałe podnoszenie umiejętności i sprawności druhów strażaków. Taką infrastrukturą i magnesem jest właśnie to miejsce, które dzisiaj możemy wspólnie otworzyć – mówił wójt Patryk Makowski. – To niezwykle ważne, że samorząd województwa dostrzega te potrzeby, a w parze za tym podąża niezwykle atrakcyjny montaż finansowy, bez którego budżet Gminy Grzmiąca nigdy by nie udźwignął takiej inwestycji – podkreślił.

RCS OSP i MDP w Grzmiącej spełnia standardy Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów (CTIF), dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie szkoleń, ale również specjalistycznych zawodów służb ratowniczych nawet o charakterze międzynarodowym.

Wielofunkcyjne wyposażenie kompleksu daje również możliwość prowadzenia m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej, zajęć wspinaczkowych oraz specjalistycznych dla uczniów szkół o profilu mundurowym.

Wsparcie z budżetu województwa dla tego projektu to ok. 1,5 mln zł.

Tego typu miejsce na Pomorzu Zachodnim powstanie jeszcze w Przelewicach. Planowany termin zakończenia inwestycji przez Gminę Przelewice to grudzień 2023 r.

źródło: wzp.pl