fbpx
Weź udział w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego
31 stycznia 2023
Mazowsze pomoże w wymianie źródeł ciepła. Gminy mogą otrzymać nawet 300 tys. zł
9 lutego 2023
Pokaż wszystkie

O rozwoju OZE na Mazowszu

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) dyskutowano o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na Mazowszu.

Tematem zajął się zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego z udziałem ekspertów.

Podkreślono, że głównymi kierunkami rozwoju w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w województwie mazowieckim powinny być: rozwój fotowoltaikibiogazownielektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, a także geotermii. W stanowisku zaapelowano o jak najefektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie mazowieckim, bazując na zasobach i możliwościach regionu oraz rozwój infrastruktury i technologii. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenia konkurencyjności lokalnych firm. Poprawi się też stan środowiska naturalnego.

Przy realizacji tych działań, szczególny nacisk powinien być położony na budowę nowych i modernizację już istniejących sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Rozwój sektora biogazowego jest obecnie spowolniony z powodu m.in. problem z uzyskaniem stosownych pozwoleń administracyjnych oraz długotrwałe, przeciągające się procedury, a także protesty społeczne spowodowane najczęściej niską świadomością korzyści wynikających z lokalizacji źródła biogazowego.

Uczestnicy spotkania zawnioskowali o koordynację działań oraz wymianę doświadczeń i stanowisk pomiędzy głównymi uczestnikami: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. (które opracowały plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023–2032), lokalnymi spółkami dystrybucyjnymi (z potencjałem do budowy sieci dystrybucyjnej na terenie województwa mazowieckiego) oraz WRDS.

Na jednym z kolejnych spotkań zespół ma się zająć zagadnieniem związanym z pozyskiwaniem energii elektrycznej w procesie spalania odpadów.

źródło i foto: UMWM