fbpx
Znamy wyniki rankingu Water City INDEX 2021
26 października 2021
Stanowiska Konwentu Marszałków RP z 21 października
27 października 2021
Pokaż wszystkie

Obradował Konwent Przewodniczących Sejmików

21 października br.  w Toruniu obradował Konwent Przewodniczących Sejmików. Gremium, pod przewodnictwem przewodniczącej sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Elżbiety Piniewskiej, zebrało się w tej prezydencji po raz pierwszy.

Debata dotyczyła m.in. polityki senioralnej i perspektyw branży uzdrowiskowej. Zmiany demograficzne i wciąż postępujący wzrost populacji ludzi starszych i wymagających opieki to ogromne wyzwanie społeczne i gospodarcze dla regionów, które już teraz muszą pilnie reagować na te zjawiska. Prelekcje wygłosili m.in. prezes Uzdrowiska Ciechocinek Marcin Zajączkowski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka i dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Kowalkowska.

Swoje wystąpienie miał także Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku Województw RP, który przedstawił prezentację na temat stanu faktycznego w zakresie wrażania regulacji dotyczących funkcjonowania wojewódzkich sejmików młodzieżowych. ZWRP przygotował materiał analityczny, który ma stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat zaangażowania młodzieży w życie publiczne i procesy zarządzania publicznego.

Po zakończeniu obrad przewodniczący sejmików województw udali się do Inowrocławia, stolicy Kujaw Zachodnich, gdzie wspólnie z prezydentem Ryszardem Brejzą odwiedzili tężnie solankowe, wysłuchali koncertu smyczkowego w wykonaniu Mariusz Patyra Quinte. Wieczorem spotkali się w Żninie z uczestnikami Konwentu Marszałków Województw RP.

Źródło: informacja własna i woj. kujawsko-pomorskiego