fbpx

„Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” –  bezpłatna konferencja online

współpraca
PPK w samorządach. Ekspercie rozmowy PAP
16 listopada 2020
liczenie, kalkulator
Strona samorządowa KWRiST pisze do marszałka Senatu w sprawie utraconych dochodów
17 listopada 2020
Pokaż wszystkie

„Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” –  bezpłatna konferencja online

pacjent

Pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz European Ageing Network i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 25 listopada 2020 roku w Warszawie rozpocznie się trzydniowa ogólnopolska konferencja Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” zatytułowana „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”. Wydarzenie odbędzie się online, a udział w nim jest bezpłatny.

Ogólnopolska konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” jest kontynuacją zeszłorocznej edycji spotkania poświęconego szerokim konsultacjom społecznym na temat rozwiązań systemowych wspierających długofalowy rozwój opieki długoterminowej w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, tegoroczna formuła konferencji została zmieniona i przeniesiona do Internetu. W ramach konferencji w specjalnie przygotowanym studiu telewizyjnym, zlokalizowanym w Warszawie, w ciągu trzech dni odbędzie się sześć interaktywnych debat (trzy poranne i trzy popołudniowe):

 

DEBATA 1 – Koronawirus w opiece długoterminowej. W poszukiwaniu optymalnej strategii na przyszłość

DEBATA 2 – Koordynowana opieka długoterminowa – czy zmarnowaliśmy ostatnie 12 miesięcy?

DEBATA 3 – Innowacyjne produkty w opiece długoterminowej oraz instytucjonalnej – czy to się opłaca?

DEBATA 4 – Żywienie w opiece długoterminowej – jakie rozwiązania są najlepsze?

DEBATA 5 – Pozaszpitalna wentylacja mechaniczna – czy dobrze już było?

DEBATA 6 – Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej – pusty slogan czy strategiczny cel rządu?

 

Interaktywna transmisja „na żywo” będzie dostępna bezpłatnie na dedykowanej wydarzeniu stronie internetowej www.opiekadlugoterminowa2020.pl. Nagranie z każdej debaty będzie również do odtworzenia po konferencji.

– Konferencja ma charakter cykliczny, ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Co istotne, udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a ponieważ przenieśliśmy formułę do Internetu, tym razem nie ograniczamy ilości uczestników. Szczególnie liczymy na udział nowej grupy społecznej, która nie była obecna podczas poprzedniej konferencji właśnie ze względu na ograniczenia techniczne. Mowa o opiekunach nieformalnych, których w Polsce jest ponad milion – podkreśla Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes zarządu Koalicji. Konferencja ze względu na różnorodność i aktualność tematów skierowana jest zarówno do pacjentów, jak i świadczeniodawców, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki, mediów oraz przedstawicieli środowisk zawodowych: medycznych i socjalnych a także wszystkich innych zainteresowanych tematem opieki długoterminowej w Polsce.

Tegoroczna edycja konferencji będzie kontynuacją debaty, którą zainicjowano w zeszłym roku.

– Tematy debat nawiązują do aktualnie najistotniejszych problemów z jakimi musi mierzyć się opieka długoterminowa w Polsce – tłumaczy Beata Stepanow, wiceprezes zarządu Koalicji i dodaje – dlatego już podczas pierwszej debaty głównym tematem będzie wpływ koronawirusa na sytuację w opiece długoterminowej, podczas której przedstawimy najnowsze dane Koalicji nt. liczby placówek, pacjentów i personelu dotkniętych COVID-19. Podsumujemy również ostatnie 12 miesięcy zmian jakie zaszły w obszarze koordynacji opieki długoterminowej zarówno tej na poziomie instytucjonalnej jak i domowej. Po raz pierwszy szczegółowo przyjrzymy się specjalistycznemu żywieniu oraz opiece nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie. Wreszcie wspólnie ocenimy stan prac na strategią deinstytucjonalizacji i jej wpływie na przyszłość opieki w Polsce.

Podczas obrad zaprezentowany zostanie stan opieki długoterminowej w Polsce w dobie COVID-19 oraz rekomendacje kierunków zmian, w oparciu o aktualizację raportu z zeszłego roku, przygotowywanego na zlecenie Koalicji przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

– To będzie drugie, uzupełnione wydanie raportu – wyjaśnia prof. Piotr Błędowski i dodaje – w tekście zaktualizowane zostaną dane demograficzne oraz wprowadzone będą informacje o najnowszej sytuacji w opiece długoterminowej. Dwa nowe rozdziały dotyczą wpływu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na opiekę długoterminową w Polsce oraz organizacji opieki długoterminowej nad osobami dotkniętymi chorobami psychicznymi i otępiennymi. Oba te problemy zasługują na dołączenie do listy najważniejszych z punktu widzenia organizacji opieki nad najsłabszymi w Polsce.

Organizatorzy zapowiadają, że wzorem ubiegłej edycji, po konferencji zostanie przygotowany dokument bazujący m.in. na wynikach głosowań przeprowadzonych wśród uczestników tego trzydniowego spotkania.