fbpx

Opolska konferencja o nowych zasadach pomocy dzieciom

Opolskie 20 lat w Unii Europejskiej – spotkanie w powiecie strzeleckim
Opolskie 20 lat w Unii Europejskiej – spotkanie w powiecie strzeleckim
28 stycznia 2024
Opolskie – idealne przez cały rok. Okolice Namysłowa
11 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Opolska konferencja o nowych zasadach pomocy dzieciom

Opolska konferencja o zasadach pomocy dzieciom

Dzieci i młodzież będą skuteczniej chronieni. O nowych zasadach pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem rozmawiano w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Konferencja miała na celu przedstawienie nowych standardów wynikających z nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Polska wprowadza zasady, które skutecznie mają ochronić dzieci przed przemocą i krzywdzeniem. Zapisy mają skutecznie pomagać w tworzeniu bezpiecznego i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. Dodatkowo instytucje publiczne, a nawet hotele i miejsca związane z wypoczynkiem i zabawą dzieci, mają obowiązek zastosować się do regulacji prawnych.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła zaznacza, że ustawa tzw. „lex Kamilek” już obowiązuje. Przypomnijmy, nowe regulacje weszły w życie 29 sierpnia 2023 r. To oznacza, że zostały wdrożone procedury tzw. Serious Case Review. Nakładają one obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy wobec najmłodszych. Ustalane będzie m.in., dlaczego nie podjęto odpowiednich działań zanim dziecku stała się krzywda, a także co robić, aby zapobiec takim zdarzeniom.

– Najważniejsze są dla mnie kadry, które będą nieść pomoc. Mamy pieniądze przeznaczone na to, aby stworzyć mechanizmy ochrony dzieci. Kiedy mówimy o przemocy wobec dzieci, musimy mówić o pozytywnym rodzicielstwie. Dziś ponad 400 osób dzieli się swoimi pomysłami związanymi z kompleksową pomocą przeciwdziałania przemocy wobec dzieci – mówi marszałek.

Przed województwem opolskim wyzwaniem będzie utworzenie grup roboczych i stworzenie systemowej ochrony. – Zwracamy uwagę na standardy ochrony małoletnich, które zaczną obowiązywać od 15 lutego. To nie tylko oświata, ale szerzej społeczeństwo, mają obowiązek wprowadzać te standardy, chodzi o hotele, kina, domy kultury. Niedostosowanie się grodzi karami i sankcjami – wyjaśnia Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu.

W praktyce oznacza, to, że osoby widzące dziecko pod opieką osób pod wpływem alkoholu będą zobowiązane do wszczęcia określonych procedur. Adwokat Michał Kuźmicz mówi o znaczących zmianach. – Każda osoba związana z dziećmi otrzymuje obowiązki, aby nie powtórzyła się tragedia Kamilka z Częstochowy. Po to ustawodawca wprowadza przepisy, aby każdy z nas był ogniwem ochrony dziecka. W praktyce w każdym miejscu będzie wiadomo, że dziecko może liczyć na wsparcie, będzie to jak przejście przez zebrę. Obowiązki będą wiązać się z sankcjami. Wachlarz podmiotów zobowiązany do wprowadzenia standardów bezpieczeństwa będzie bardzo szeroki – zaznacza adwokat.

O polityce ochrony dzieci mówi psycholog sądowy Weronika Potaczek, prezes fundacji PoWer. – Dokument obejmuje przedszkola, żłobki, szkoły oraz instytucje prywatne czyli hotele, gabinety logopedyczne, psychologiczne. W każdym miejscu, gdzie jest kontakt z dzieckiem pracownicy będą zobowiązani do zastosowania standardów i zasad. Konkretnie będziemy wiedzieć, jak chronić dziecko – zaznacza Weronika Potaczek podkreślając, że wiele instytucji nie jest przygotowanych na wprowadzenie zapisów i problemem jest brak wiedzy i świadomości nowych rozwiązań prawnych.

źródło: opolskie.pl