fbpx
O samorządzie terytorialnym w Lublinie
15 czerwca 2024
Rowerowe i muzyczne święto w Proszowicach – Małopolska Tour 2024
17 czerwca 2024

Ponad 900 uczestników z 20 krajów wzięło udział w IV edycji Samorządowego Kongresu Trójmorza, która odbyła się w dniach 12-13 czerwca w Lublinie. Wśród gości pojawił się m.in. Prezydent RP Andrzej Duda i marszałek województwa Jarosław Stawiarski. Związek Województw RP był partnerem wydarzenia.

Kongres otworzyła sesja dotycząca sztucznej inteligencji, która skupiła się na wymianie doświadczeń między administracją publiczną a przedsiębiorstwami w ramach krajowych programów AI. Goście omówili znaczenie AI i jej wpływ na rozwój gospodarek w regionie Trójmorza. Następnie uczestnicy Kongresu mogli wybierać między trzema równoległymi sesjami: międzynarodową, naukową i Forum Gospodarczym.

W ramach sesji międzynarodowej odbyły się panele poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu w kontekście sytuacji geopolitycznej w regionie, Lubelskiej Unii Cyfrowej, Inicjatywie Trójmorza oraz kulturze.

Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, dokonał uroczystego otwarcia sesji naukowej. Następnie przyjęto 3 nowych członków do Sieci Uniwersytetów Trójmorza: Pazmany Peter Catholic University, Georgian American University oraz University of Presov.

Ważnym elementem Kongresu były rzecz jasna spotkania przedsiębiorców w ramach Forum Gospodarczego. W jego ramach odbyły się trzy seminaria: jako panel otwarcia „Kobiece Lubelskie”, a także „Żywność wysokiej jakości” i „Zielona gospodarka”.

Pierwszy dzień Kongrsu zwieńczyła wieczorna Gala Regionów Trójmorza, podczas której zostały wręczone nagrody pn. „Międzynarodowy sukces w obszarze inicjatywy Trójmorza” w kategoriach: firma międzynarodowa (nagroda powędrowała do Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o. z Parczewa), firma regionalna (nagroda dla Pol-Mak S.A. Wytwórnia Makaronu Domowego) i osoba, która przyczyniła się do rozwoju inicjatywy Trójmorza. Tu statuetka trafiła w ręce rektora KUL ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego.

Decyzją Rady Programowej Kongresu marszałek Jarosław Stawiarski otrzymał nagrodę honorową – za podejmowanie działań na rzecz uczynienia płaszczyzny parlamentarnej pełnoprawnym wymiarem współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, w szczególności za włączanie młodego pokolenia w rozwój Trójmorza.

Nie zabrakło także „uczty kulturalnej” – na scenie została zaprezentowana muzyka grecka, czym uczczono i zaakcentowano wejście Grecji do Inicjatywy Trójmorza.

Drugi dzień Kongresu otworzył marszałek Jarosław Stawiarski. Tego dnia pojawił się także gość specjalny – Prezydent RP Andrzej Duda.

– Z uznaniem pragnę odnieść się do osiągnięć województwa lubelskiego jako regionu pozostającego w europejskiej awangardzie inspirowania nowych kierunków rozwoju współpracy Trójmorskiej. Cieszę się, że konsekwentnie rozwijają Państwo Kongres, który na stałe wpisał się już w kalendarz Inicjatywy Trójmorza i który z roku na rok przyciąga coraz więcej samorządowców, przedstawicieli biznesu szczebla lokalnego i regionalnego, a także przedstawicieli innych krajów spoza obszarów Inicjatywy – mówił Prezydent RP Andrzej Duda.

Inicjatywa trójmorska ma już prawie dziesięć lat i będzie trwała, bo jest koniecznością dziejową. Sto dwadzieścia milionów ludzi w trzynastu krajach ma prawo funkcjonować w oparciu o równe prawa w Unii Europejskiej. Ten potencjał ma nam pozwolić szybciej dogonić stare kraje Unii. Budujemy tę wspólnotę, inspirujemy się i łączmy dla dobra całej zjednoczonej Europy – podkreślał marszałek Jarosław Stawiarski.

Kierujemy podziękowania w stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za zaproszenie ZWRP do objęcia patronatem tego wyjątkowego wydarzenia, a także za możliwość skorzystania z dokumentacji zdjęciowej.