fbpx

Po majowym Konwencie Dyrektorów WUP-ów na Śląsku

Wielobarwne widowisko nad jurajskim niebem. W lipcu w Olsztynie i Janowie odbędą się VII Jurajskie Zawody Balonowe Województwo śląskie wesprze wydarzenie finansowo. Stosowne umowy podpisali wicemarszałek Województwa Śląskiego Bartłomiej Sabat, burmistrz miasta i gminy Olsztyn Tomasz Kucharski oraz wójt gminy Janów Edward Moskalik. „Sejmik Województwa Śląskiego udzielił dofinansowania gminom Olsztyn i Janów, na realizację VII Jurajskich Zawodów Balonowych. Obie gminy otrzymały po 100 tys. zł. To szansa na promocję gmin jurajskich, ale i całego regionu, a jednocześnie okazja do śledzenia zmagań ekip balonowych, które będę przemieszczać się nad Jurą Krakowsko-Częstochowską” – tłumaczy wicemarszałek Bartłomiej Sabat. Zawody odbędą się w lipcu na terenie gmin Olsztyn i Janów. Wystartuje około 25 ekip balonowych polskich i zagranicznych, co przełoży się na atrakcyjność widowiska. Sportową rywalizację ekip balonowych uświetnią nocne pokazy balonów, koncerty i atrakcje dla dzieci. „Dla nas to wsparcie ma kluczowe znaczenie, to prestiżowe zawody, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców i odwiedzających. Bez dofinansowania nie bylibyśmy w stanie udźwignąć finansowo organizacji imprezy, dlatego dziękuję za te środki” – mówił burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski. Lokalizacja zawodów pozwoli publiczności podziwiać wyjątkowość krajobrazu jurajskich gmin, gdzie znajdują się rezerwaty przyrody oraz dziesiątki kilometrów szlaków turystycznych, przebiegających tuż obok ruin średniowiecznych zamków.
Balonowy spektakl nad Jurą
20 maja 2024
Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju
22 maja 2024
Pokaż wszystkie

Po majowym Konwencie Dyrektorów WUP-ów na Śląsku

Dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy przyjechali do Katowic w dniach 15-17 maja, by wziąć udział w spotkaniu Konwentu. Było ono połączone z udziałem w konferencji pt. Kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji regionu. 20 lat Polski w UE. Związek Województw RP reprezentował dyrektor biura dr Jakub Mielczarek.

Przybyłych gości przywitał dyrektor WUP w Katowicach Grzegorz Sikorski. W agendzie w pierwszym dniu trzydniowego Konwentu znalazło się kilka prezentacji.

Była wśród nich ta prezentująca wyniki pracy Zespołu ds. Zwalczania Nadużyć finansowych (prezentacji dokonał Grzegorz Kozłowski- Kierownik zespołu ds. Kontroli w Katowicach WUP w Katowicach).

Część dotyczącą rozliczania tarczy antykryzysowej poprowadzili natomiast przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

O roli i zadaniach WUPów w systemie rynku pracy w kontekście założeń planowanej reformy rynku pracy, o propozycji zmian ws. ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia byli zaś odpowiedzialni przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Podczas tej prezentacji pojawił się gość specjalny — Dr hab. Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

O finansowaniu zadań zleconych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opowiadał Marcin Biernat – Wicedyrektor WUP w Katowicach, wraz z gościem specjalnym — Joanną Stankiewicz, Dyrektorem Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzień zakończył się prezentacją Grzegorz Sikorskiego – Dyrektora WUP w Katowicach, Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów WUP, na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (w kontekście lokalnych uwarunkowań realizacji wsparcia w ramach Transformacji Energetycznej Regionu).

Większą część drugiego dnia Konwentu goście spędzili, uczestnicząc w Konferencji „Kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji regionu. 20 lat Polski w UE.” Wydarzenie było okazją do promocji możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich, pokazania dotychczasowych efektów wdrażania FE w kontekście 20-lecia członkostwa Polski w UE, a także upowszechnienia kultury kształcenia ustawicznego. Rozmawiano także na temat wyzwań transformacji regionu w kontekście budowy kadr dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Na miejscu byli obecni samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, a także kluczowi beneficjenci realizujący od lat projekty Funduszy Europejskich oraz prelegenci i eksperci reprezentujący zarówno świat nauki, jak i biznesu.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość skorzystania z bezpłatnych porad i informacji na temat dostępności środków unijnych na stoiskach Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Punktu Kontaktowego Funduszy Europejskich WUP w Katowicach.

Późnym popołudniem, już w bardziej kameralnym gronie omówiono kwestię rewitalizacji terenów pogórniczych. Grzegorz Sikorski przedstawił m.in. możliwości zagospodarowania terenów górniczych na przykładzie Muzeum Śląskiego.

Marcin Flaczyński z kolei omówił plany odnośnie uruchamiania w br. (oraz w kolejnych latach) naborów w ramach FERS, w działaniach dot. obszaru rynku pracy(w szczególności w zakresie rozwoju potencjału instytucji i służb rynku pracy), które wdrażać będzie MRPiPS. Dokonał także przeglądu projektów własnych WUP w perspektywie 2021-2027.

Na zakończenie przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie poprowadzili panel dotyczący dostosowywania zapisów w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności pod potrzeby rynku pracy z zapisami w rozporządzeniach w sprawie zawodów szkolnictwa zawodowego/branżowego.

Przedpołudnie trzeciego dnia Konwentu poświęcono na podsumowania ustaleń, planów i propozycji działań będących owocem spotkania na Śląsku.