fbpx

Pół miliarda na „Opolską pozytywną edukację”

Turystyczne „Oscary” województwa opolskiego wręczone
Turystyczne „Oscary” województwa opolskiego wręczone
19 września 2023
Wyróżnienia dla ludzi kultury na Opolszczyźnie
1 października 2023
Pokaż wszystkie

Pół miliarda na „Opolską pozytywną edukację”

Pół miliarda na „Opolską pozytywną edukację”

W obecnej perspektywie unijnej, w programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego, jest około 500 milionów złotych na działania edukacyjne, kierowane do mieszkańców województwa opolskiego. Oferta jest naprawdę szeroka.

Kształcenie to naczynia połączone, sieć powiązań społecznych, gospodarczych i edukacyjnych. Proces ten, zapoczątkowany już w wieku kilku lat, trwa często całe życie. Ważna jest adaptacja do aktualnych wyzwań i potrzeb, a także spełnianie indywidualnych ambicji i pasji zawodowych. Stąd przeznaczenie aż pół miliarda złotych z funduszy unijnych na działania w tej sferze. Samorząd województwa opolskiego planuje, że w ramach tych pieniędzy będą wspierane trzy obszary działań: obszar społeczności szkolnej, czyli nauczyciele – uczniowie – szkoły, obszar rynku pracy, czyli mieszkańcy, pracodawcy i ich pracownicy, organizacje pozarządowe czy osoby chcące podjąć zatrudnienie/podnieść kwalifikacje/zmienić pracę oraz obszar rozwoju potencjału osobistego, czyli wszyscy mieszkańcy woj. opolskiego od 15 roku życia i organizacje pozarządowe.

W urzędzie marszałkowskim odbyła się pierwsza konferencja informacyjna na ten temat. – Spotykamy się z dyrektorami szkół, aby pokazać im, co mamy do zaoferowania. Z naszą pozytywną edukacją będziemy także u przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych – mówił marszałek Andrzej Buła.

Warto zmienić spojrzenie na pracę zawodową. Poza korzyściami ekonomicznymi, to sposób na realizację pasji, rozwijanie się. Nie powinniśmy się bać zmian, powinniśmy z ciekawością podchodzić nowych wyznań. Dzięki temu możemy się rozwijać przez całe życie – dodawała wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura.

Ogromne pieniądze, ogromne możliwości

Jak precyzuje dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Monika Jurek, pieniądze są ogromne i nie jest to jeden projekt. – Nazwaliśmy całą sieć różnych działań urzędu i jednostek właśnie „Opolską pozytywną edukacją”, ponieważ dotyczy ona wszystkich mieszkańców województwa opolskiego. Będą to m.in. projekty własne, a wśród tych zadań m.in. dwa programy stypendialne skierowane do utalentowanych uczniów szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących. Skorzysta z nich w sumie ponad 400 stypendystów. Ale „Opolska pozytywna edukacja” to pięć lat różnorodnych działań – podkreślała.

Bogatą ofertę ma m.in. Opolskie Centrum Edukacji. – Będziemy realizować projekty własne. To m.in. kontynuacja „Opolskiego szkolnictwa zawodowego”, które z wielkim sukcesem trwa już 13 lat i jest oparte o lokalny rynek pracy i zaangażowanie nauczycieli wszystkich szkół zawodowych. Piękny potencjał jest też szkołach specjalnych. Z wielką radością rozpoczynamy już wkrótce projekt dla uczniów szkół ogólnokształcących – to m.in. staże, stypendium, refundacja dla pracodawców i edukatorów, wyjazdy stażowe i wizyty studyjne. Przewidujemy też sieciowanie branżowe nauczycieli – czyli wspólne spotkania, aby wymieniać się doświadczeniem i budować relacje – wymieniał dyrektor OCE, Bartłomiej Piechaczek.

Bardzo pozytywne reakcje zebrała pierwsza edycja Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, który pozwolił mieszkańcom województwa zdobyć całą masę różnych, dodatkowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji. – Pozwalają nam one funkcjonować na rynku pracy, rozwijać swoje pasje, ale projekt był także świetną lekcją dla organizacji pozarządowych, jak zarządzać projektami, rozwijać członków swojej organizacji – mówiła Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO. Teraz czas na drugą edycję i nowe szkolenia.

Szkoły z nowymi wyzwaniami

Prezentowane możliwości, z perspektywy szkoły, docenia m.in. Dorota Gajda- Szczegielniak, dyrektor Zespołu Szkół Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu. – Korzystaliśmy już z projektu „Opolskie dla liceów”, co nas bardzo cieszy. Do tej pory nieco zazdrościliśmy szkołom zawodowym możliwości korzystania z pieniędzy, jakie przewidywały projekty. Cieszę się, że pojawiła się możliwość wsparcia edukacji włączającej. To m.in. doposażenia pracowni, ale także działania poprawiające kompetencje nauczycieli, kadry. To nie jest tylko problem ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale całego otoczenia – mówiła.

Spore szanse widzi też szkolnictwo zawodowe. – Uczniowie, najczęściej z mniej uposażonych rodzin, potrzebują wsparcia. Chcą się kształcić, zdobywać zawód, aby jak najszybciej wejść na rynek pracy i zarabiać. Bardzo liczymy na projekty doposażenia pracowni, ponieważ sprzęt jest bardzo drogi. Wsparcie ze strony tego programu to bardzo dobra inicjatywa. Cały czas musimy iść do przodu i się unowocześniać – mówił Przemysław Ziółkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku.

źródło: opolskie.pl


ZWRP włącza się kampanię profrekwencyjną i zachęca do wzięcia udziału w wyborach. Już 15 października ważny dzień dla Polaków!