fbpx
Nawet 5 milionów pożyczki dla kujawsko-pomorskich firm
18 lutego 2023
Nowa przestrzeń dla biznesu w woj. kujawsko-pomorskim
5 marca 2023
Pokaż wszystkie

Politechnika Bydgoska – szkoła z przyszłością

Studenci i pracownicy dydaktyczni Politechniki Bydgoskiej korzystają od kilku tygodni z nowego budynku w fordońskim kampusie uczelni, w którym oprócz reprezentacyjnej auli mieszczą się pracownie i laboratoria, studium językowe oraz centralny dziekanat. W uroczystości oficjalnego otwarcia uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

– Politechnika Bydgoska to szkoła z przyszłością, bo mamy dziś czas dla inżynierów i budowniczych, realizatorów naszych wizji rozwojowych, i w najbliższym czasie się to nie zmieni. Z zadowoleniem przyjmuję informację o dynamicznej rozbudowie uczelnianego kompleksu, w tym finiszującej budowie hali Akademickiego Centrum Sportu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

– Jako samorząd województwa nie wyobrażamy sobie harmonijnego rozwoju naszego regionu bez dochowania należytej dbałości o rozwój szkolnictwa wyższego i o jego wysoki poziom naukowy i dydaktyczny. A Politechnika Bydgoska jest dla nas obecnie bardzo ważnym punktem odniesienia na mapie akademickiej regonu. Z podziwem i szacunkiem patrzymy na sprawnie prowadzone procesy inwestycyjne, ale i też na ambitne plany rozwojowe uczelni. Mottem uczelni jest stwierdzenie, że „świat potrzebuje inżynierów”. Potwierdzam to. Także nasz region ich potrzebuje. Dla województwa to miejsce już jest kuźnią kadr inżynierskich, a innowacyjny rozwój technologiczny nie może się wszak obyć bez doskonale wykształconych inżynierów. Świat nie może się jednak również obyć bez lekarzy, obeznanych z nowoczesną technologią, z cyfrową techniką, z robotami medycznymi, wspomagającymi leczenie. Tu, na Politechnice Bydgoskiej, dostrzeżono tę potrzebę i z satysfakcją wypada powitać inicjatywę utworzenia na tutejszej uczelni kierunków medycznych, kształcących specjalistów, którzy w przyszłości będą wdrażać w naszych szpitalach najnowocześniejsze technologie medyczne — stwierdził w swoim wystąpieniu podczas dzisiejszej uroczystości wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Imponujący przestronnością i dodającymi lekkości przeszkleniami nowy gmach dydaktyczny, do którego przeniesie się znaczna część zajęć, powstał w Alejach Kaliskiego, w sąsiedztwie Auditorium Novum, z którym jest skomunikowany łącznikiem. Ma 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Wewnątrz modułowego obiektu znajduje się m.in. sala wykładowa z audytorium na 600 miejsc, którą, dzięki mobilnym kurtynom akustycznym, można podzielić na dwie lub cztery części. Poza zajęciami dydaktycznymi będą się tu odbywać wydarzenia kulturalne i uroczystości uczelniane. Z dydaktycznej części obiektu i z centralnego dziekanatu będą korzystać studenci wszystkich wydziałów politechniki.

Inwestycja kosztowała 50 milionów złotych, na jej budżet złożyły się środki budżetu państwa i samorządu województwa oraz wkład własny uczelni.

Politechnika Bydgoska (do niedawna Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) jest liderem finiszującego obecnie, realizowanego dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, projektu inwestycyjnego dotyczącego rozwoju zaplecza laboratoryjnego nauk technicznych i ścisłych, w którym jej partnerami są Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Projekt dotyczy zakupów wyposażenia dla laboratoriów naukowo-badawczych oraz związanych z tym robót budowlanych. Efektem jest powstanie nowej infrastruktury obejmującej Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych, Laboratorium Badawcze Podsystemów Funkcjonalnych oraz Międzyuczelniane Centrum KET (kluczowych technologii wspomagających – Key Enabling Technologies – chodzi o technologie o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego), które tworzy 11 laboratoriów badawczych. Dofinansowanie z RPO na realizację projektu to 33 miliony złotych.

źródło: kujawsko-pomorskie.pl