fbpx

Polski Ład. Strona samorządowa KWRiST pisze do premiera w sprawie skutków finansowych dla JST

webinarium
Edu Polskie Regiony. Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
19 maja 2021
Jak poprawić dostępności w swojej instytucji – c.d.
19 maja 2021
Pokaż wszystkie

Polski Ład. Strona samorządowa KWRiST pisze do premiera w sprawie skutków finansowych dla JST

nauczyciel

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpiła do Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów z prośbą o oszacowanie skutków finansowych Programu Polski Ład dla JST.

Publikujemy jego treść:

„W sobotę, 15 maja, koalicja rządząca przedstawiła program reform pod nazwą Polski Ład, które – według szacunków przedstawionych w dniu 17 maja br. przez przedstawicieli resortu finansów – w zakresie udziałów we wpływach JST z podatku PIT spowodują kolejny ubytek, tym razem w kwocie 10-11 mld zł. Mając na uwadze, że udział w podatku od osób fizycznych stanowi dla jednostek samorządu terytorialnego największe źródło dochodów własnych, służące finansowaniu zadań związanych z oświatą, komunikacja publiczną, drogownictwem itp., w imieniu organizacji tworzących Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i ST zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień:

  1. Na jakim poziomie szacowany jest ubytek dochodów JST w skali roku (na przykładzie 2022 roku) z związku z nowymi propozycjami rozwiązań w zakresie opodatkowania PIT ? W szczególności prosimy o podanie skutków finansowych dla JST ogółem dla każdej z propozycji, to jest z tytułu:

– powszechnego podniesienia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem PIT do wys. 30 tys. zł,

– podwyższenia progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł,

– wprowadzenia zerowego PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego (do wysokości progu podatkowego),

– wprowadzenia współczynnika korygującego (wyższe koszty uzyskania przychodu) dla osób zarabiających między 6 tys. zł a 10,5 tys. zł.

  1. Na jakim poziomie szacowany jest wzrost dochodów JST w skali roku (na przykładzie 2022 roku) z związku z propozycją polegającą na całkowitej likwidacji możliwości odliczenia od podatku PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne ?
  2. Na jakim poziomie szacowana jest łączna (zbiorcza) zmiana dochodów JST w skali roku (na przy-kładzie 2022 roku) oraz do 2030 r. w związku z wszystkimi nowymi propozycjami rozwiązań w zakresie opodatkowania PIT? Jakie są w związku z tym szacunki zmian dla poszczególnych kategorii JST?
  3. Prosimy o potwierdzenie informacji o konieczności zwiększenia udziału JST w PIT rekompensującego ubytek dochodów z PIT w celu zagwarantowania możliwości pełnego finansowania bieżących zadań własnych odpowiednio: z 10,3 pkt proc do 12,0 pkt proc. dla miast na prawach powiatu, z 8,1 pkt proc. do 9,1 pkt proc. dla gmin i z 2,2 pkt proc. do 2,5 pkt proc. dla powiatów oraz z 0,35 pkt proc. do 0,38 pkt proc. dla województw.
  4. Prosimy o podanie, na jakim poziomie szacowana jest wielkość subwencji inwestycyjnych dla JST na 2022 r. i na lata do 2030 r. oraz wskazanie proponowanych sposobów jej rozdysponowania. „

Pismo podpisali szefowie korporacji samorządowych tworzących stronę samorządową KWRiST.

Pismo Strony Samorządowej do Premiera 18.05.2021