fbpx

Polsko-ukraińskie święto demokracji lokalnej. Nagroda dla Ministra Nehody

Jaka logika rozwoju miast? Najnowsze wydanie Pomorskiego Thinklettera już dostępne
24 maja 2022
Dzień Samorządu Terytorialnego z udziałem Prezydenta RP
27 maja 2022
Pokaż wszystkie

Polsko-ukraińskie święto demokracji lokalnej. Nagroda dla Ministra Nehody

27 maja, w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad miast i gmin z 1990 roku, w łódzkim Orientarium, świętować będziemy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tego dnia Wiaczesław Nehoda, Wiceminister ds. rozwoju społeczności i terytoriów Ukrainy otrzyma za swoją pracę na rzecz samorządu terytorialnego w Ukrainie specjalną Nagrodę Honorową im. Jerzego Regulskiego.

Jeszcze parę miesięcy temu nikt nie mógł przypuszczać, że tegoroczne święto demokracji lokalnej obchodzić będziemy w tak trudnych warunkach, w cieniu dramatu wojny wywołanej przez Rosję, która odbywa się w Ukrainie. Jeszcze niedawno powiedzielibyśmy, że z doświadczenia polskiego wiemy, jak ważna jest prawdziwa decentralizacja. Dziś mówimy więcej: dzięki decentralizacji, upodmiotowieniu i wzmocnieniu społeczności lokalnych Ukraina jeszcze lepiej broni się przed brutalną, rosyjską agresją. — Dlatego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich postanowiliśmy nagrodzić twórcę ukraińskich reform samorządowych. Doceniając pracę ministra Nehody, chcemy pośrednio uhonorować wszystkie osoby zaangażowane w proces demokratyzacji Ukrainy oraz przekazać im nasze wsparcie w tym niezwykle wymagającym momencie — mówi Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Wiaczesław Nehoda, od 2014 roku pełni funkcję wiceministra ds. rozwoju społeczności i terytoriów Ukrainy. Jak kiedyś w Polsce prof. Jerzy Regulski jest głównym autorem i skutecznym realizatorem procesu decentralizacji kraju. Od czasu Majdanu (2014) przygotowywał i przeprowadził absolutnie unikalną reformę ustrojową, o której w Polsce niewiele wiemy, choć nasz kraj od początku stanowił dla niej swoisty punkt odniesienia. Zmieniali się premierzy, ministrowie, jak i nazwa samego ministerstwa, a on trwał na posterunku. Nehoda przygotował reformę oraz przeprowadził Ukrainę przez wymagający etap dobrowolnego łączenia maleńkich gromad. W wyniku reformy przekształcono rejony i skutecznie przeprowadzono wybory samorządowe w nowym układzie terytorialnym i ustrojowym. Polski przykład był dla Ukrainy jedną z inspiracji, a polscy eksperci – doradcami.

Wręczenie Nagrody Honorowej połączone będzie z Galą wręczenia Nagrody im. Jerzego Regulskiego. Idea Nagrody łączy te dwie, ściśle ze sobą związane, dziedziny wielkich dokonań jej Patrona. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcję profesor Jerzy Regulski z grupą swoich współpracowników tworzył, jest troska o ład przestrzenny polskich regionów, miast, miasteczek, wsi i osiedli. Kapituła konkursu nagrodziła i wyróżniła prace w czterech kategoriach: idea, realizacja dzieła, wiedza i upowszechnianie, aktywność miejska i wzmacnianie samorządności terytorialnej.

 

Galę poprzedzi ogólnopolska konferencja: Samorząd terytorialny wobec wyzwań politycznych i cywilizacyjnych, która składać się będzie z dwóch sesji merytorycznych: Doświadczenia i problemy samorządności terytorialnej po zmianie ustrojowej oraz Planowanie w samorządzie terytorialnym a gospodarka przestrzenna.