fbpx

Pomorska Nagroda Artystyczna. Już czas na zgłaszanie kandydatur

Konserwacja pomorskich zabytków muzeum we Wdzydzach
1 stycznia 2024
Minęło 5 lat od tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
Minęło 5 lat od tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
15 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Pomorska Nagroda Artystyczna. Już czas na zgłaszanie kandydatur

Pomorska Nagroda Artystyczna. Już czas na zgłaszanie kandydatur

Pomorska Nagroda Artystyczna honoruje najbardziej znaczące wydarzenia w pomorskiej kulturze. Liczy się zarówno działalność artystyczna i mecenat kultury. Kandydatury można zgłaszać do 14 lutego 2024 r.

Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku do 14 lutego 2024 r. Nagrody zostaną wręczone podczas gali 25 kwietnia 2024 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Pomorska Nagroda Artystyczna przyznawana jest w trzech kategoriach. Nagradzając „Kreację Artystyczną” kapituła honoruje wydarzenie artystyczne jakie miało miejsce w minionym roku. Druga kategoria to „Pomorska Nagroda Artystyczna – Pomorska Nadzieja Artystyczna”. Tu statuetką nagradzany jest artysta, niekoniecznie debiutujący, którego dokonania artystyczne rokują wielkie nadzieje na przyszłość. Laureat w trzeciej kategorii „Mecenat kultury” wyróżniany jest za znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury. Otrzymuje on statuetkę „Gryfa Pomorskiego”.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają: wszyscy dotychczasowi laureaci Nagrody, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne, media, organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze kultury. Zgłoszenia muszą mieć formę pisemną i być uzasadnione. Zgłosić można trzy kandydatury w kategorii „Kreacje artystyczne” oraz po jednej w kategorii „Pomorska Nadzieja Artystyczna” i „Mecenat Kultury”.

Ze zgłoszonych kandydatur Mała Kapituła wybiera 10 nominacji w kategorii „Kreacje artystyczne” i po trzy nominacje w pozostałych kategoriach. W skład Małej Kapituły wchodzą między innymi: przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele szkól wyższych, instytucji i stowarzyszeń kultury. Ostatecznego wyboru spośród osób nominowanych dokonuje Duża Kapituła w skład której wchodzą również laureaci PNA z lat poprzednich. Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w roku 2023. Nagrody w kategorii „Kreacje” i „Nadzieja” mają charakter indywidualny, przyznawane są osobom fizycznym. Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

źródło: pomorskie.eu