fbpx

Pomorze Zachodnie jednym z trzech europejskich regionów z nagrodą Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości

Nowy przewodniczący Komitetu Regionów
4 lipca 2022
Karetka dla Szpitala im. Józefa Babińskiego w Łodzi
4 lipca 2022
Pokaż wszystkie

Pomorze Zachodnie jednym z trzech europejskich regionów z nagrodą Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości

Trzy europejskie regiony zostały nagrodzone za innowacyjne i zrównoważone strategie wspierania przedsiębiorczości mające na celu przezwyciężenie pandemii COVID-19. Wśród wyróżnionych znalazło się województwo zachodniopomorskie.

 

Barcelonie (Hiszpania), portugalskiej gminie Penela oraz województwu zachodniopomorskiemu zostały przyznane tytuły Europejskich Regionów Przedsiębiorczości (ERP) na rok 2023. Europejski Komitet Regionów nagrodził w ten sposób ich strategie wspierania przedsiębiorczości i inteligentnego rozwoju uwzględniające jednocześnie wyzwania społeczne. Edycja ERP z 2023 r. koncentruje się wokół tematu przewodniego „Przedsiębiorczość i odporne społeczności”.

 

Przemysł europejski, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), stoi przed rosnącymi wyzwaniami, spotęgowanymi skutkami pandemii COVID-19 oraz wojny toczącej się na Ukrainie. Tym ważniejsze jest wykorzystanie obecnie polityki europejskiej do wzmocnienia konkurencyjności europejskich MŚP i zwiększenia odporności europejskiego przemysłu. Poprzez nagrodę Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) Komitet Regionów promuje działania na rzecz MŚP i przemysłu, które przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości regionów i miast UE.

 

„Nagroda ERP jest wyrazem uznania dla wysiłków miast i regionów na rzecz rozwoju innowacyjnych i zrównoważonych strategii rozwoju, tworzących warunki dla prosperującego i nowoczesnego sektora MŚP oraz promowania zielonych i cyfrowych transformacji. Gratuluję władzom Barcelony, Peneli i Pomorza Zachodniego zdobycia tegorocznej nagrody. Ich przykład i przywództwo zainspirują wiele innych terytoriów w całej UE” – powiedział otwierając ceremonię wręczenia nagród, przewodniczący KR Vasco Alves Cordeiro, członek parlamentu regionalnego Azorów.

 

Jak poinformowano w komunikacie KR, województwo zachodniopomorskie zostało nagrodzone „za ambitną i wiarygodną wizję polityczną opartą na Strategii Innowacji Gospodarczych i Regionalnych 2030, która stawia na nowoczesną i zdywersyfikowaną gospodarkę wykorzystującą położenie geograficzne i zasoby naturalne oraz rozwój innowacyjnych pomysłów”.

 

„Pomorze Zachodnie jest regionem o nowoczesnej i zróżnicowanej gospodarce, dążącym do wysokiego poziomu innowacyjności i skupionym wokół inteligentnych specjalizacji, szczególnie w obszarach zielonej i niebieskiej gospodarki. (…) Ta nagroda przyczyni się do tworzenia regionalnych partnerstw, a także do dalszego wspierania przedsiębiorczości oraz innowacyjności wśród mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców” – powiedział Olgierd Geblewicz marszałek województwa zachodniopomorskiego.

 

Hiszpańska metropolia Barcelona została nagrodzona „za wizjonerską i ambitną strategię na rzecz przedsiębiorczości (Barcelona Green Deal, BGD), która poprawiła również zgodność z nową strategią UE dotyczącą MŚP i przemysłu oraz ma na celu rozwój bardziej zrównoważonego, integracyjnego i odpornego systemu gospodarczego”. Portugalską gminę Penela nagrodzono z kolei za „ambitną i inspirującą wizję oraz cel stania się +żywym laboratorium+”.

 

Nagroda Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) to projekt, który co roku identyfikuje i nagradza terytoria UE, które wykazują wyjątkową i innowacyjną strategię polityki przedsiębiorczości, niezależnie od ich wielkości, zamożności i kompetencji. Terytoria z najbardziej wiarygodnym, przyszłościowym i obiecującym planem działania otrzymują na następny rok etykietę „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości”. Wnioskodawcy muszą wykazać rzeczywiste zaangażowanie polityczne we wspieranie MŚP i wzmacnianie przedsiębiorczości poprzez strategię oficjalnie zatwierdzoną przez zgromadzenie regionalne, rząd regionu lub inne upoważnione organy polityczne. Do tej pory znak ERP otrzymało trzydzieści dziewięć regionów i miast UE.

Źródło: samorzad.pap.pl

Foto: KR