fbpx

Powołanie Prezesa Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju 

wielkanocne ciastka
Lubelski konkurs „Kulinarne Skarby Wielkanocy” rozstrzygnięty
13 maja 2021
ofensywa drogowa, grafika
Lubelskie. Ofensywa drogowa 2021
9 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Powołanie Prezesa Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju 

1 czerwca br. Rafał Langiewicz został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju  Sp. z o.o.

Spółka została utworzona w celu zarządzania środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Głównym obszarem funkcjonowania Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju (LRFR) są cele związane z budowaniem w województwie trwałego wieloletniego systemu finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty kapitałowe, a także poręczenia kredytów i leasingów. W ramach działań realizowanych przez LRFR przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji nowoczesne produkty finansowe dopasowane do inteligentnych specjalizacji województwa nieodzownie związanych i rozwijanych dzięki Regionalnym Programom Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Zadania powierzone spółce mają także prowadzić do inicjatywy budowania pozytywnej polityki regionalnej, co daje możliwości oddziaływania na pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności poprzez szeroko rozumiane instrumenty inżynierii finansowej w sektorze MŚP.

Rafał Langiewicz ma 37 lat. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest absolwentem studiów podyplomowych z bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzania zasobami ludzkimi w ramach podyplomowych studiów menedżerskich (Postgraduate Management Studies Certificate) na Politechnice Lubelskiej. Jest także absolwentem Master of Business Administration (MBA) również na Politechnice Lubelskiej. Ukończył wiele szkoleń i zdobył kilka certyfikatów pomocnych w pracy zawodowej w tym: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, OFWCA, oraz Prince2. W 2012 roku otrzymał stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego nadawany przez Związek Banków Polskich w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości polskiej. W karierze zawodowej zarządzał oddziałem banku, a także kierował Zespołem Obsługi Klienta, gdzie zajmował się takimi kwestiami jak budowanie kompetencji biznesowych, planami rozwoju, prowadzeniem planów naprawczych czy zarządzaniem budżetem.