fbpx
laptop
Webinarium Wpływ zmian strukturalnych w Saksonii na rozwój przygranicznych obszarów Dolnego Śląska
11 października 2021
Dolnośląski Kongres Obywatelski
29 października 2021
Pokaż wszystkie

Praktyki studenckie w dolnośląskim samorządzie

Samorząd województwa dolnośląskiego i polkowicka uczelnia łączą siły. Dzięki podpisanemu porozumieniu studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego będą odbywać praktyki w urzędzie marszałkowskim oraz podległych mu jednostkach, a program i zakres studiów oferowanych przez uczelnię zostanie dostosowany do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo kształcenie na kierunku Administracja zostanie objęte patronatem marszałka.

– Chcemy wspólnie realizować projekty na rzecz rozwoju naukowego i aktywizować studentów oraz absolwentów Uczelni, co realnie przełoży się na doskonalenie struktur organizacyjnych jednostek samorządowych. Współpraca ze środowiskami naukowymi jest ważnym elementem strategii rozwoju naszego regionu – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Porozumienie pomiędzy samorządem województwa a Uczelnią Jana Wyżykowskiego obejmuje rozwój kształcenia w zakresie administracji samorządowej oraz administracji gospodarczej, a także kreowanie nowoczesnego wizerunku kształcenia w przyszłości.

Współpraca obejmie m.in. inicjowanie i realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych na rzecz rozwoju naukowego oraz prace nad doskonaleniem struktur organizacyjnych jednostek samorządowych, a także optymalizację zasad zarządzania. Efektem będzie dostosowanie profilu kształcenia do wymagań rynku, szereg wspólnych działań promocyjnych oraz projektów aktywizujących studentów i absolwentów uczelni.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest niepubliczną szkołą wyższą z siedzibą w Polkowicach i filią w Lubinie. Powstała w roku 2016 z połączenia funkcjonujących równolegle w Polkowicach – Dolnośląskiej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

– Dzięki naszej współpracy będziemy mogli zapoznać studentów i pracowników naukowych z działalnością Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a także zaktywizować studentów i absolwentów Uczelni między innymi poprzez organizowanie seminariów i konferencji, pozwalających na wymianę doświadczeń – tłumaczy Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Wierzę, że dzięki wspólnym działaniom takim, jak organizowanie praktyk, studenci zyskają cenne kompetencje, które zapewnią im łatwiejszy start w życiu zawodowym – dodaje.

źródło i foto: UMWD