fbpx

Priorytetami są drogi, koleje, zdrowie, kultura. Projekt budżetu Wielkopolski na 2024 rok

Sześć lat marszałkowskiego programu Szatnia na medal w Wielkopolsce
Sześć lat marszałkowskiego programu Szatnia na medal w Wielkopolsce
13 listopada 2023
Nagrody dla wielkopolskiej rodziny biegającej
27 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Priorytetami są drogi, koleje, zdrowie, kultura. Projekt budżetu Wielkopolski na 2024 rok

Priorytetami są drogi, koleje, zdrowie, kultura. Projekt budżetu Wielkopolski na 2024 rok

– Przed nami budżet, który nas satysfakcjonuje, bo skoncentrowaliśmy go na realizacji celów ważnych dla regionu – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W środę 15 listopada poznaliśmy projekt budżetu Wielkopolski na 2024 rok. Co się w nim znajduje?

Budowa obwodnic Szamotuł, Rogoźna i Kościana, rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii, budowa nowej siedziby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – to tylko kilka kluczowych projektów inwestycyjnych, które znalazły się w projekcie budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok.

W środę 15 listopada zaprezentowali go wspólnie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Elżbieta Kuzdro-Lubińska, Skarbnik Województwa.

– Przed nami budżet, który w zakresie realizacji celów ważnych dla regionu, nas satysfakcjonuje. Spodziewaliśmy się jednak zdecydowanie większych dochodów, zwłaszcza tych pochodzących z CIT-u. Te, według nowych regulacji, ustala nam minister finansów. Kiedyś były one gwarantowane, dziś to ministerstwo określa sztywną kwotę dla każdego województwa. Rok 2024 miał być rokiem wyrównania tego, czego nie otrzymaliśmy rok wcześniej. Niestety, podobnie jak Mazowsze i Dolny Śląsk, nie otrzymaliśmy nawet złotówki, choć z danych, które posiadamy wynika, że Wielkopolska jest najlepiej rozwijającym się regionem, o największym wzroście CIT – tłumaczy Marszałek.

Kwota ta wynosi 278,3 mln zł, dlatego Marek Woźniak zapowiada, że będzie domagał się od ministerstwa powrotu dla transparentności przychodów podatkowych.

Wydatki ogółem mają wynieść 3,3 mld zł, z czego wydatki majątkowe 1,4 mld zł i stanowić będą 41,8 proc. wydatków ogółem. Warto podkreślić, że będzie to szósty rok z rzędu, w którym wydatki majątkowe będą kształtowały się na poziomie ok. 40 proc.

– Największe w budżecie są wydatki majątkowe, bo wciąż trzymamy kurs na inwestycje. Idziemy w tym roku w kilka takich projektów o bardzo wysokim nakładzie, które chcemy zakończyć szybko, w ciągu 2-3 lat. Wśród priorytetów jest infrastruktura drogowa i dopłata do przewozów kolejowych, ochrona zdrowia – tu konkretnie onkologia i oddziały ratunkowe. Cieszę się też, że będziemy inwestować w edukację. Chce podkreślić, że wydatki majątkowe są niezwykle istotne – jest to coś, co tworzymy, co funkcjonuje i jednocześnie ułatwia nam dalsze gospodarowanie – tłumaczy Elżbieta Kuzdro-Lubińska.

Na inwestycje drogowe zostanie przeznaczonych 511,2 mln zł. Będą to wydatki związane m.in. z budową obwodnic Rogoźna, Kościana i Szamotuł (współfinansowanie – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), z poprawą dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo-mostowej Województwa Wielkopolskiego (współfinansowanie – Rządowy Fundusz Polski Ład). Istotne środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 41,9 mln zł oraz na inwestycje drogowe jednoroczne – 143 mln zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów będzie kosztować 190 mln zł.

Na wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia zaplanowano 245,6 mln zł. W ramach tej kwoty należy wymienić inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (m.in. poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobu udzielania świadczeń onkologicznych), w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (m.in. budowa Centrum Medycyny Ratunkowej) czy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (m.in. budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią).

W zakresie inwestycji w kulturze w 2024 roku kontynuowana będzie budowa nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (realizowana wspólnie w Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego), nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski. Łączne nakłady na tę budowę mają wynieść 376,2 mln zł z czego w 2024 roku 122,5 mln zł.

Dotacje podmiotowe, czyli na bieżącą działalność dla 23 marszałkowskich instytucji kultury, wyniosą 182,5 mln zł.

W ramach wydatków bieżących, 350 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Deficyt budżetu wynoszący 462,2 mln zł zostanie sfinansowany głównie (247,2 mln zł) z własnych środków oraz ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowana na koniec 2024 r. kwota długu ma wynieść 434,7 mln zł, tj. 15,5 proc. dochodów ogółem.

Marszałek Marek Woźniak poinformował, że zgodnie z procedurami, projekt budżetu przygotowany przez Zarząd Województwa trafia 15 listopada do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas najbliższej sesji, zaplanowanej na 27 listopada, będzie tematem dyskusji radnych, a finalnie ma zostać przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego podczas grudniowej sesji (18 grudnia).

Według agencji ratingowej Fitch z września 2023 roku międzynarodowy długoterminowy rating Województwa Wielkopolskiego wynosi A-.

źródło: umww.pl