fbpx

Program Inwestycji Strategicznych. Więcej czasu na składanie wniosków

Mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” zawita do kilkudziesięciu miast w Polsce
29 lipca 2021
laptop
Webinarium: ja i urząd. Jesteśmy w kontakcie
30 sierpnia 2021
Pokaż wszystkie

Program Inwestycji Strategicznych. Więcej czasu na składanie wniosków

wypełnianie dokumentów

Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego, nabór wniosków o dofinansowanie w pierwszej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został przedłużony o dwa tygodnie – do 15 sierpnia 2021 r.

Wnioski o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład można składać do 8 sierpnia 2021 r. Poszerzona została także funkcjonalność Aplikacji Polski Ład o możliwość dodania komentarza do każdego wniosku mającego status „Przekazany do Banku” (w widoku podsumowującym złożone wnioski). Pole jest ograniczone do 2000 znaków i jego uzupełnienie nie jest obowiązkowe.

W odniesieniu do oświadczenia o środkach publicznych BKG wskazuje, że pojęcie „nie wnioskował” – oznacza trwające, nierozstrzygnięte postępowania, dotyczące przyznania środków publicznych (w dowolnej formie) na pokrycie ww. wydatków. A sformułowanie „nie będzie wnioskował” to zobowiązanie Wnioskodawcy aktualizujące się w sytuacji przyznania dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Więcej informacji na:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (bgk.pl)