fbpx

Raport Działanie administracji samorządowej w okresie pandemii COVID-19

Kondolencje dla Pana Olgierda Geblewicza
27 września 2023
KRYSZTAŁY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH 2023 już za nami
22 października 2023
Pokaż wszystkie

Raport Działanie administracji samorządowej w okresie pandemii COVID-19

Czy administracja samorządowa poradziła sobie z funkcjonowaniem w czasie pandemii COVID-19? Czego się przez ten czas nauczyliśmy i jak wykorzystać to w zarządzaniu kryzysowym? Wydawnictwo C.H.Beck właśnie opublikowało wyniki badań. W opracowaniu raportu brali udział także przedstawiciele ZWRP.

Ideą badania była ocena zmian w funkcjonowaniu administracji samorządowej w czasie pandemii COVID-19 i weryfikacji trwałości wprowadzonych rozwiązań. W tym celu od listopada 2022 roku do maja 2023 roku przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe. Były to pytania o:

  • organizację administracji samorządowej,
  • wiedzę i umiejętności pracowników samorządowych, które były szczególnie istotne w trakcie pandemii COVID-19
  • współpracę z partnerami zewnętrznymi w rozumieniu organizacji pozarządowych oraz podmiotów z sektora prywatnego.

Dodatkowo przeprowadzono wywiady z sekretarzami JST różnego szczebla.

W badaniu i opracowaniu raportu wzięli udział eksperci, a wśród nich Pan Jakub Mielczarek – Dyrektor Biura Zarządu Związku Województw RP.

Raport Działanie administracji samorządowej w okresie pandemii COVID-19 ma być punktem wyjścia w dyskusji, czy można przygotować się do ewentualnych wydarzeń kryzysowych i jak sobie z nimi radzić, mając postpandemiczne doświadczenia.

Raport dostępny jest na stronie: https://gov.legalis.pl/raport-dzialanie-administracji-samorzadowej-w-okresie-pandemii-covid-19/