fbpx
Prestiżowe wyróżnienie dla Warmińsko-mazurski „CoperniCoin”
26 listopada 2021
Warmińsko-mazurskie dba o zdrowie mieszkańców
17 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Remonty drogowe w regionie wamińsko-mazurskim

Zakończyła się realizacją dwóch zadań związanych w poprawą stanu drogi wojewódzkiej nr 538 w gminie Biskupiec

Inwestycja związana była z remontem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Biskupiec-Bielice oraz budową ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w Biskupcu.

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 składał się z czterech odcinków drogi o łącznej długości 4,660 km wraz z naprawą poboczy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 3 mln zł, z czego ZDW Olsztyn przekazał na ten cel ponad 1,8 mln zł. Gmina Biskupiec przeznaczyła natomiast 1,25 mln zł.

Z kolei prawie 613 tys. zł (blisko 411 tys. zł z ZDW Olsztyn oraz blisko 202 tys. zł z gminy Biskupiec) to koszt budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 0,589 km i szerokości 2,50 m na odcinku drogi wojewódzkiej nr 538 w Biskupcu.

Początek inwestycji zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1293N, a koniec na połączeniu z istniejącym chodnikiem.