fbpx
Cyberbezpieczna Gmina
6 grudnia 2021
Europejski Fundusz Społeczny. Bezpłatne webinarium
9 grudnia 2021

Podsumowanie wdrażania programów regionalnych 2014 – 2020 oraz rozmowy na temat kolejnej perspektywy finansowej to główne tematy spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i samorządów województw.

W ocenie ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy, mimo kryzysu wywołanego pandemią, wdrażanie programów regionalnych nie ucierpiało a resort dba o to, aby „każde euro z obecnej perspektywy zostało zainwestowane”.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o planach na perspektywę finansową na lata 2021-2027. Aby realizować Umowę Partnerstwa, określającą priorytetowe obszary wsparcia, potrzebne są programy krajowe i regionalne, w których zostaną wyznaczone konkretne działania.

Minister Puda zapowiedział, że w najbliższych dniach Umowa Partnerstwa zostanie oficjalnie przekazana Komisji Europejskiej. Jak mówił, od tego momentu są 3 miesiące na przekazanie Komisji programów dla wszystkich województw

W przypadku programów regionalnych, przekazanie dokumentu Komisji musi poprzedzić zawarcie z ministrem funduszy i polityki regionalnej tzw. kontraktu programowego.

Podobnie jak w latach 2014-2020, również w nowej perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Podziału funduszy na programy regionalne dokonano według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca.

 

Źródło i foto: MFiPR